Základní informace o společnosti

Vize a mise společnosti Baxter CZECH spol. s r.o.

Zaměření společnosti Baxter International Inc.

Baxter CZECH spol. s r.o. je jednou z dceřiných společností Baxter International Inc., která prostřednictvím svých dceřiných společností rozvíjí, vyrábí a prodává výrobky, které pomáhají zachraňovat životy lidí trpících hemofilií, poruchami imunitního systému, onemocněním ledvin a životy zraněných osob.

Baxter International Inc. je mezinárodní farmaceutická společnost s výrobními závody po celém světě a také v České Republice .Při výrobě širokého portfolia výrobků využívá jedinečnou kombinaci odbornosti v oblastech léčiv, zdravotnických prostředků a biotechnologií k vytváření moderních pokrokových produktů užívaných v péči o pacienty na celém světě. V roce 2012 dosáhla společnost Baxter International Inc. prodejů ve výši 14,2 miliardy dolarů a zaměstnávala přes 51 000 zaměstnanců.


Prodeje v jednotlivých regionech v roce 2012

Přehled divizí Baxter CZECH spol. s r.o.

Renal
Divize Renal vyrábí produkty určené k léčbě terminálních stádií onemocnění ledvin nebo nevratných selhávání ledvin. Divize vyrábí roztoky a další produkty související s dialyzační terapií.

Medication Delivery
V oblasti medication delivery jsme vedoucím výrobcem produktů, které se používají při podávání výživy a léků pacientům. Patří sem intravenózní roztoky a sety k jejich obsluze, předem namíchané léky (premixy), předplněné lahvičky a stříkačky pro injekční aplikaci léků, intravenózní umělá výživa, infuzní pumpy a inhalační anestetika.

Anestézie a intenzivní medicína
Baxter CZECH spol. s r.o nabízí všechna tři nejpoužívanější moderní inhalační anestetika určená pro celkovou anestezii.

BioSurgery
Přípravky divize BioSurgery pomáhají zlepšit hemostázu, zabraňují ztrátám krve, umožňují lepení a podporu adheze oddělených tkání, redukují závažnost a rozsah nežádoucí postoperativní adheze, podporují hojení ran a podporují pevnost a těsnost stehů ve vaskulární chirurgii.

Výzkum a vývoj společnosti Baxter International Inc.

Díky dlouhodobé podpoře výzkumu a vývoje je historie společnosti spojená s mnoha zdravotnickými prvenstvími – od prvních komerčně vyráběných intravenózních roztoků až k prvnímu přenosnému dialyzačnímu přístroji a mnoha dalším.

Společnost Baxter International Inc. ve svých výzkumných centrech po celém světě (např. v Rakousku, Belgii, USA a Japonsku) soustavně usiluje o rozvoj nových technologií a léčiv. V roce 2012 společnost Baxter International Inc. opět zvýšila výdaje na výzkum a vývoj, a to téměř o 22%, a investovala 1,2 miliardy USD.

Díky aplikovanému výzkumu společnosti Baxter International Inc. se zlepšují možnosti léčby pacientů hemofilických, se selhávajícími ledvinami (peritoneálně a hemodialyzovaných), pacientů s tzv. Multifokální motorickou neuropatií, imunodeficiencí. Mezi další úspěchy patří zavádění moderní léčby v oblasti parenterální výživy dospělých i novorozenců, léčby úrazů.