Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat humánní léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat humánní léčivé přípravky.

BioSurgery

Přípravky divize BioSurgery pomáhají zlepšit hemostázu, zabraňují ztrátám krve, umožňují lepení a podporu adheze oddělených tkání, redukují závažnost a rozsah nežádoucí postoperativní adheze, podporují hojení ran a podporují  pevnost a těsnost stehů ve vaskulární chirurgii.

Zlepšení hemostázy

Perioperační krevní management je moderní přístup podporující úspěšnost chirurgických zákroků s důsledky pro pacienta i zdravotní systém. Divize BioSurgery nabízí řadu produktů, které pomáhají optimalizovat operační postupy a minimalizovat komplikace spojené s nedostatečnou kontrolou krvácení tradičními postupy.

Fixace lepidlem při transplantaci tvrdé pleny nebo plastice tříselné kýly

Divize BioSurgery nabízí fibrinové lepidlo, který poskytuje pacientovi a chirurgovi alternativu k mechanickému upevnění sítě.

Redukce adheze

Pooperační srůsty mohou být problematické pro pacienta i lékaře. Baxter nabízí řadu produktů k prevenci a snížení výskytu, závažnosti a rozsahu pooperační tvorby adheze.

Ochrana mozkomíšního moku

Transplantace tvrdé pleny po jejím porušení  v hlavové a ve spinální chirurgii. Náhrada tvrdé pleny zabraňuje úniku mozkomíšního moku a podporuje její fyziologickou regeneraci.

Hojení ran

Tkáňová lepidla podporují adhezi/lepení podkožních tkání v plastické, rekonstrukční a popáleninové chirurgii jako náhrada nebo doplněk sutur a svorek.