Onemocnění a selhání ledvin

Asistovaná peritoneální dialýza

 

Asistovaná peritoneální dialýza

Asistovaná peritoneální dialýza neboli provádění peritoneální dialýzy sestrou v domácím prostředí je jednou z velkých výhod peritoneální dialýzy (PD) je možnost provádět léčbu ve vlastním (domácím) prostředí a do určité míry i možnost přizpůsobovat režim léčby individuálně potřebám nemocného. Peritoneální dialýzu si v ČR většinou vybírají soběstační pacienti, kteří jsou schopni zvládat, jak léčbu, tak často i práci, studium a další aktivity. Věk populace se však zvyšuje a spolu s tím vzrůstá i počet nemocných, kteří jsou nějakým způsobem handicapováni. Ani pro tuto skupinu nemocných nemusí být PD nedostupná, jsou však závislí na péči a pomoci svého okolí. K handicapům v samostatném provádění peritoneální dialýzy patří například komplikace způsobené cukrovkou nebo komplikace, které s sebou přináší věk.

Jak již bylo zmíněno, jednou z velkých výhod peritoneální dialýzy je možnost provádět léčbu ve vlastním prostředí pacienta (byt, domov důchodců, LDN, stacionář). Pacientovi však přináší i další výhody - není jej například nutno dopravovat 3x týdně na hemodialýzu, stresovat ho čekáním na sanitu, nemusí mít vytvořen (často i opakovaně) cévní přístup pro hemodialýzu, má významně menší dietní omezení a výkyvy ve vnitřním prostředí.

Z uvedeného vyplývá, že nemocný, kterému může být poskytnuta odpovídající léčba a péče v domácím prostředí, má zcela jistě i vyšší kvalitu života. Vzhledem k tomu, že se u chronického selhání ledvin jedná o léčbu dlouhodobou a úplné vyléčení není možné, je aspekt kvality života z pohledu pacienta zásadní. Významnou měrou se nyní mohou na poskytování této specializované péče podílet agentury domácí péče nebo všeobecné sestry, které pracují ve zdravotnických zařízeních nebo v sociálních službách a dosud neměly možnost činnost spojenou s PD plátcům zdravotní péče vykazovat.

Z těchto důvodů Nefrologická sekce Česká asociace sester vypracovala návrh, jehož cílem bylo umožnit provádění peritoneální dialýzy sestrou v domácím prostředí nemocného a současně umožnit sestře vykázat takto poskytnutou péči pojišťovně.

Od 1. ledna 2010 tento návrh vstoupil v platnost a podle něj, po uzavření smluvního vztahu s plátcem zdravotní péče (s pojišťovnou), mohou nefrologické sestry, všeobecné sestry, sestry v sociálních službách a v domácí péči pacientům při provádění peritoneální dialýzy poskytovat odbornou pomoc. Výkon spočívá v přípravě pomůcek a vlastním provedení výměny dialyzačního roztoku. Na jednu proceduru je počítáno 50 minut času sestry a drobný spotřební materiál (sterilní rukavice, rouška a odpadkový box). Výkon je dle indikace nefrologa možno provádět až 5x denně, standardně se provádí 4x denně. Speciálním materiálem potřebným k léčbě je pacient zásobován přímo z nefrologického pracoviště.