Baxter spouští závazek firemní odpovědnosti k prosazování priorit v oblasti životního prostředí, sociální oblasti a správy do roku 2030

Aktuality
  • Corporate Responsibility Report za rok 2020 odhaluje nový 10-letý závazek společnosti a podrobně popisuje úsilí ve vytváření trvalých hodnot. 

PDF

DEERFIELD, Ill. -

Baxter International Inc. (NYSE:BAX), přední světová společnost v oblasti zdravotnických produktů, dnes vydala svůj Corporate Responsibility Report za rok 2020. Letošní zpráva podrobně popisuje dosažené úspěchy v oblasti priorit a cílů společnosti Baxter pro období 2015–2020 a představuje nový závazek společnosti do roku 2030 pokročit v oblasti environmentální, sociální a správní (ESG) výkonnosti v příštím desetiletí.

"Globální výzvy v roce 2020 inspirovaly jedinečný a silný rok v pokračující cestě společnosti Baxter za firemním občanstvím," řekl José (Joe) E. Almeida, předseda představenstva a generální ředitel. "Majíce pacienty v čele všeho našeho úsilí, naši kolegové po celém světě naplňovali misi společnosti Baxter zachraňovat a udržovat životy významnými novými způsoby – od reakce na naléhavé potřeby pacientů, zákazníků a komunit uprostřed zuřící pandemie až po zahájení akce na podporu rasové spravedlnosti. Pokračovali jsme také v našem nekončícím úsilí o vytvoření nejlepšího místa pro práci, ochrany zdraví a bezpečnosti našich zaměstnanců a zahájení nových snah, které podtrhují neochvějný závazek společnosti Baxter k inkluzi a rozmanitosti. Dnes jsme hrdí na to, že můžeme pro rok 2030 přijmout nový závazek, který odráží náš mnohostranný přístup k řešení témat ESG, která jsou pro společnost Baxter a naše partnery nejdůležitější."

Úspěchy v oblasti firemní odpovědnosti 2020

V letech 2015 až 2020 se priority a cíle společnosti Baxter v oblasti firemní odpovědnosti zaměřily na podporu udržitelnosti výrobků a provozu, zlepšení přístupu k péči a podporu nejlepšího místa pro práci. Společnost dosáhla pokroku v každé prioritní oblasti, s pozoruhodnými úspěchy, včetně:

  • Vytvoření více než 375 partnerství v oblasti obnovy a recyklace PVC s nemocnicemi a klinikami po celé Austrálii, Novém Zélandu, Guatemale a Kolumbii, což přesahuje cíl společnosti.
  • Uvedení šesti nových terapií/produktů, které snížily spotřebu materiálů nejméně o 15% oproti těm, které jsou v současné době na trhu, což přesahuje cíl společnosti, a dosažení 19% poklesu stížností na výrobky ve srovnání s rokem 2015, což také překročilo cíl.
  • Snížení absolutních emisí skleníkových plynů (GHG) o 13,6 % ve srovnání s rokem 2015, což je více než cíl společnosti.
  • Transformace Baxter International Foundation zaměřením se na dlouhodobé strategické investice a vytvoření prvních šesti Signature Partnerships s cílem zvýšit přístup ke zdravotní péči po celém světě. V roce 2020 zahrnovala nová partnerství Save the Children na podporu globálního úsilí organizace o pomoc v oblasti COVID-19 a   Americkou asociaci diabetu, která řeší zdravotní problémy u lidí s diabetem v černošských komunitách v Chicagu s nedostatečným přístupem k péči.

Společnost Baxter také nadále aktivně vyhodnocuje svůj přístup k podávání zpráv, aby byla  v souladu s předními informačními rámci, standardy udržitelnosti a zpravodajskými organizacemi, včetně Global Reporting Initiative(GRI). Ve skutečnosti byla společnost Baxter jednou z prvních společností, která v roce 1999 pilotovala pokyny pro podávání zpráv o udržitelnosti GRI. A v roce 2020 Baxter zveřejnil svůj první index účetních standardů udržitelnosti (SASB) v souladu s účetním standardem udržitelnosti zdravotnického vybavení a dodávek. V budoucnu hodlá Baxter zahrnout své indexy SASB do své výroční zprávy o odpovědnosti podniků, počínaje zprávou za rok 2020, která byla dnes zveřejněna.

Představujeme závazek společnosti Baxter v oblasti firemní odpovědnosti do roku 2030

Nový soubor 10 cílů, který má kořeny v dlouhodobém zaměření společnosti Baxter na firemní odpovědnost jako nedílnou součást své obchodní strategie, podporuje zastřešující závazek "Posílit naše pacienty", "Chránit naši planetu" a "Prosazovat naše lidi a komunity" – tři pilíře, které budou v příštích deseti letech řídit úsilí společnosti v oblasti ESG. Mezi hlavní body nového cíle, které jsou podpořeny přístupem společnosti Baxter k řádné správě věcí veřejných – který upřednostňuje etiku a dodržování předpisů, lidská práva, začlenění a rozmanitost a soukromí a ochranu údajů – patří:

  • Zdvojnásobení počtu pacientů v oblastech s nedostatečným přístupem k péči prostřednictvím portfolia pro peritoneální dialýzu společnosti Baxter.
  • Závazek dosáhnout uhlíkové neutrality pro přímý provoz do roku 2040, nad rámec cílů v oblasti emisí skleníkových plynů do roku 2030.
  • Poprvé veřejně představit měřitelné cíle zvýšení zastoupení žen (globálně) a etnických menšin (v USA) ve vedoucích pozicích.
  • Investovat 275 milionů dolarů do nedostatečně obsloužených komunit po celém světě prostřednictvím strategické filantropie.

Se svým novým souborem cílů v oblasti odpovědnosti podniků je Baxter také hrdý na to, že podporuje cíle udržitelného rozvoje OSN (SDG OSN) a Agendu 2030. Zatímco úsilí společnosti je v souladu s mnoha cíli SDG OSN, prioritně se společnost Baxter bude nejvíce přímo zabývat Cílem 3: Dobré zdraví a pohoda; Cílem 6: Čistá voda a hygiena a Cílem 12: Zodpovědná spotřeba a výroba.

Společnost Baxter informuje o svém vlivu na životní prostředí téměř 30 let, což potvrzuje závazek společnosti k transparentnímu podávání zpráv. Společnost Baxter je také již dlouho uznávána za své příspěvky k odpovědnosti společnosti a bude pokračovat v úsilí, které prokazuje její vedoucí postavení jako etické společnosti, zaměstnavatele volby, společnosti, která se snaží rozvíjet inkluzivní a rozmanité pracoviště, a sociálně a environmentálně odpovědné podnikání. Mezi nedávná ocenění patří 3BL Media’s 100 Best Corporate Citizens, JUST Capital’s America’s Most JUST Companies a Newsweek Magazine’s America’s Most Responsible Companies. Společnost byla také zařazena do America’s Best Employers for Diversity and Best Employers for Women časopisu Forbes; Seramount’s (dříve Working Mother Media) 100 Best Companies and Best Companies for Dads; Seramount’s (dříve Working Mother Media's National Association for Female Executives) Top Companies for Executive Women; Seramount Global Inclusion Index (pro 11 zemí); a  Seramount Inclusion Index jako Top 10% Inclusion Index Company. Společnost Baxter opakovaně získala 100% nejvyšší skóre v Corporate Equality Index (CEI) nadace Human Rights Campaign Foundation pro rovnost LGBTQ a byla nově uvedena v top 10% všech společností, které se objevily na Disability Equaity Index a označena jako Best Place to Work for Disability Inclusion. Baxter je hrdý na to, že je uznáván v Dow Jones Sustainability Index a FTSE4Good Index Series a CDP za své environmentální úsilí s A-skóre v oblasti klimatu a vody. Tato ocenění patří mezi řadu dalších regionálních a národních ocenění po celém světě.


About Baxter

Every day, millions of patients and caregivers rely on Baxter’s leading portfolio of critical care, nutrition, renal, hospital and surgical products. For 90 years, we’ve been operating at the critical intersection where innovations that save and sustain lives meet the healthcare providers that make it happen. With products, technologies and therapies available in more than 100 countries, Baxter’s employees worldwide are now building upon the company’s rich heritage of medical breakthroughs to advance the next generation of transformative healthcare innovations. To learn more, visit www.baxter.com and follow us on TwitterLinkedIn and Facebook.

Baxter is a registered trademark of Baxter International Inc.

This release includes forward-looking statements concerning Baxter’s 2030 Corporate Responsibility Commitment. The statements are based on assumptions about many important factors, including the following, which could cause actual results to differ materially from those in the forward-looking statements: continuity, availability and pricing of acceptable raw materials and component supply; inability to create additional production capacity in a timely manner or the occurrence of other manufacturing or supply difficulties (including as a result of a natural disaster, public health crises and epidemics/pandemics, regulatory actions or otherwise); the impact of global economic conditions (including potential trade wars) and public health crises and epidemics, such as the ongoing coronavirus (COVID-19) pandemic, on us and our customers and suppliers, including foreign governments in countries in which we operate; the adequacy of the company’s cash flows from operations (which may be negatively impacted by collectability concerns as a result of the ongoing COVID-19 pandemic or otherwise) and other sources of liquidity to meet its ongoing cash obligations and fund its investment program; future actions of regulatory bodies and other governmental authorities; and other risks identified in Baxter's most recent filings on Form 10-K and Form 10-Q and other SEC filings, all of which are available on Baxter's website. Baxter does not undertake to update its forward-looking statements unless otherwise required by the federal securities laws.