Aktuální informace v souvislosti s COVID-19 (Coronavirus)

Vypuknutí koronavirové epidemie je výzvou pro komunity, humanitární organizace a systémy zdravotní péče po celém světě. Přečtete si nejnovější informace (ze dne 17. března 2020) o tom, jak společnost Baxter reaguje na nastalou situaci a poskytuje podporu nemocnicím, poskytovatelům zdravotní péče a pacientům.

„Posláním společnosti Baxter je zachraňovat a udržovat životy a tento závazek řídí vše, co děláme - i když se překážky zdají být obrovské. Naše srdce jsou se všemi jednotlivci a rodinami, jejichž životy byly otřeseny dopadem COVID-19. Naše medicínsky zásadní produkty nás staví do předních linií boje proti této pandemii a naši zaměstnanci mají sílu a schopnosti pomoci jí čelit.  Soustředíme se na zdraví a bezpečnost našich kolegů v Baxter, kteří se plně angažují v řešení potřeb pacientů, lékařů a komunit na celém světě.“

Joe Almeida, Chairman and CEO

Vypuknutí koronavirové epidemie je výzvou pro komunity, humanitární organizace a systémy zdravotní péče po celém světě. Přečtete si nejnovější informace (ze dne 17. března 2020) o tom, jak společnost Baxter reaguje na nastalou situaci a poskytuje podporu nemocnicím, poskytovatelům zdravotní péče a pacientům.

Udržení zásobování produkty: Naše celosvětová výroba probíhá na plánovaných úrovních. Aktivně řídíme úroveň zásob, stav zásob ve skladech a možnosti přepravy, abychom mohli rychle reagovat na změny situace. Očekáváme, že bude pokračovat zvýšená poptávka po některých produktech a sledujeme vzorce objednávání, abychom  zajistili dostupnost produktů pro všechny naše zákazníky. Naše práce na posílení a rozšíření naší výrobní sítě v několika posledních letech nám nyní pomáhá zvládat nebývalou situaci, jako  je tato.

Dary na humanitární pomoc: Prostřednictvím nadace Baxter International Foundation poskytujeme finanční podporu několika skupinám zaměřeným na potřeby pacientů, zdravotnických pracovníků a komunit na místní, národní a celosvětové úrovni. Patří sem dary pro Americares, Direct Relief, IsraAID, Partners in Health, Project Hope a United Nations Foundation/WHO COVID-19 Solidarity Response Fund. Naše příspěvky pomohou posílit úsilí o zvládnutí a zmírnění šíření nemoci, aktivovat telemedicínské příležitosti, mobilizovat kritické dodávky pro zdravotnické pracovníky - a další. Nadace také podporuje naše zaměstnance po celém světě, když přispívá k jejich osobním darům vybraným neziskovým partnerům v poměru 2:1.

Osobní ochranné pomůcky (OOP): OOP, jako jsou rukavice, masky a pláště, jsou vysoce žádány zdravotnickými pracovníky a společnostmi, jako je Baxter, protože naše postupy kontroly infekce vyžadují, aby všichni zaměstnanci ve výrobě nosili OOP během práce. Spolupracujeme  s naší globální sítí dodavatelů, abychom výrazně zvýšili množství OOP, které jsou k dispozici pro naše zaměstnance a partnery.

Podpora poskytovatelů zdravotní péče: Náš tým je neustále připraven aktivně podporovat poskytovatele zdravotní péče, kteří čelí přílivu kriticky nemocných pacientů vyžadujících péči. Naši zástupci jsou vám připraveni pomoci s využitím všech dostupných virtuálních nástrojů komunikace.

Podpora dialyzovaných pacientů: Zásobování pacientů léčených peritoneální dialýzou probíhá podle běžného rozvrhu bez jakýchkoli přerušení. Není důvod se předzásobovat. Naši řidiči přijímají další preventivní opatření k ochraně našich pacientů a sebe sama. Pokud se nenacházíte na svém obvyklém dodacím místě nebo potřebujete pomoc s dodávkou přípravků pro peritoneální dialýzu, kontaktujte nás na obvyklých telefonních číslech.

Ochrana našich zaměstnanců: Aktivovali jsme krizový plán, abychom chránili zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců ve všech zařízeních společnosti Baxter. Náš plán se řídí pokyny Centra pro kontrolu nemocí a Světové zdravotnické organizace a zahrnuje kroky, jako je screening příznaků u vchodů do budov, používání ochrany dýchacích cest u klíčových zaměstnanců a omezení návštěv v našich zařízeních. Naši zaměstnanci ve výrobě vyvíjejí maximum sil, abychom mohli pokračovat v dodávkách našich život zachraňujících výrobků po celém světě. Naše existujícící zásady flexibility práce  umožňují zaměstnancům v kanceláři a v terénu pracovat na dálku a přitom zachovat kontinuitu práce. Pracovní cesty byly omezeny. Všechna pracoviště společnosti Baxter jsou v současné době připravena k zavedení dalších opatření v případě potřeby.

Pro více informací

Více o COVID-19 se dozvíte v rozhovoru s Jean-Louis Vincentem, M.D., Ph.D., světově uznávaným specialistou na kritickou péči. 

Content Feed