Spolupráce s cílem inovace zdravotní péče

Názory generálního ředitele

Žádné jiné odvětví se nedotýká našich životů s takovou naléhavostí a bezprostředností jako zdravotní péče. A jelikož se výzvy, které naše odvětví definují, neustále zvětšují – od demografických změn až po tlaky na ceny a další – musíme neustále přehodnocovat naše standardní provozní postupy, abychom poskytli pacientům a klinickým pracovníkům ještě větší hodnotu.

Společnosti Baxter a Mayo Clinic nedávno oznámily spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje zaměřenou na rozvoj transformačních zdravotnických technologií. Naším počátečním cílem je uspokojování dosud nenaplněných potřeb při léčbě pacientů s onemocněním ledvin, přičemž další budou následovat. Pro společnost Baxter se jedná o první dohodu tohoto druhu.

V dnešní době je zcela běžné využívat výhod spolupráce. Ve snaze podpořit kreativní myšlení společnosti téměř ve všech odvětvích aktivně podporují spolupráci svých zaměstnanců, a dokonce i některé úzce definované externí dohody. U rozsáhlejších, ambicióznějších a relativně volných forem spolupráce mezi institucemi mohou však nastat pochybnosti. Začnou vyvstávat potenciální překážky, jako je finanční vyrovnání, distribuční práva a stará dobrá byrokracie.

Žádný důvod není důležitější nebo nepředstavuje více otázku života a smrti než inovace v oblasti základní zdravotní péče. Organizace, které chtějí maximalizovat svůj vliv, musí být připraveny překonávat nebo bourat veškeré bariéry, aby získaly určité zásadní výhody:

SILNÉ STRÁNKY: Dobře spolupracující organizace kombinují své schopnosti, aby společně dosáhly toho, co by pro ně samotné bylo mnohem obtížnější. V tomto konkrétním případě Mayo Clinic přináší své nepřekonatelné klinické, vzdělávací a výzkumné schopnosti, které se dobře kombinují se silnými stránkami špičkového výzkumu a vývoje společnosti Baxter a jejími výrobními a komerčními možnostmi.

RYCHLOST: Rozsáhlejší schopnosti a dovednosti umožňují lépe využívat odborné znalosti k urychlení inovací. Při záchraně a udržení života záleží na každé minutě.

PŘÍSTUP: Cílem nás všech je co nejsnadnější přístup k inovacím, které mohou změnit život k lepšímu. Při spolupráci více organizací existují lepší možnosti zajistit širší dostupnost nových řešení zdravotní péče.

Naše dohoda s Mayo Clinic je slibná a je to jen jedna z mnoha výzkumných cest společnosti Baxter. Hlavním poselstvím je: Pokud jde o rozvoj péče v dnešním komplexním a soutěživém prostředí, jsou sázky příliš vysoké na to, abyste o změny usilovali sami. Musíte být otevření a využít potenciál i za hranicemi běžné praxe, jen tak posunete zdravotní péči na další úroveň.

 

—Joe Almeida, předseda představenstva a CEO