Dodavatelé společnosti Baxter

Dodavatelé společnosti Baxter

Naše poslání zachránit a podporovat lidské životy staví na naší dodavatelské základně

Při integraci udržitelných postupů do našich procesů zadávání zakázek bereme v úvahu environmentální a sociální faktory. Spolupracujeme s našimi dodavateli při identifikaci možností ke zlepšení našeho vlivu na životní prostředí, jako je například snížení spotřeby energie, emisí skleníkových plynů a odpadu.

Dále prosazujeme lidská práva v celé naší dodavatelské základně a při aktivním vyhledávání kvalifikovaných dodavatelů se snažíme maximalizovat možnosti nákupu od malých podniků a firem, kde pracují národnostní menšiny, ženy, LGBT, zdravotně postižení a veteráni.

 • Globální standardy pro dodavatelský řetězec:  Společnost Baxter oceňuje a silně podporuje standardy GS1 pro zdravotní péči. Domníváme se, že přijetí těchto standardů v celém odvětví zlepší bezpečnost pacientů a zvýší účinnost a integritu procesů.
   
 • Dodržování obchodních předpisů: Na dodržování zákonů upravujících vývoz, dovoz a zabezpečení dodavatelského řetězce klademe vysoký důraz.  Mezi naše povinnosti související s dodržováním předpisů patří vhodná prověrka a smluvní a bezpečnostní požadavky, které musí splňovat zástupci, distributoři, dodavatelé a další partneři, kteří s námi spolupracují. Kromě plnění požadavků společnosti Baxter se očekává, že zástupci, distributoři, dodavatelé a další osoby, které se společností Baxter obchodují nebo ji zastupují, budou dodržovat literu všech platných zákonů regulujících vývoz, dovoz a zabezpečení dodavatelského řetězce.
   
 • Odpovědné zadávání zakázek & logistika: Náš celosvětový dodavatelský řetězec začíná u výrobců surovin používaných ve výrobě a končí u koncových uživatelů produktů. Naše společnost se zavázala budovat a motivovat zodpovědný dodavatelský řetězec.

Zásady a standardy pro zadávání zakázek

Kvalitativní standardy pro dodavatele

Naše standardy kvality dodavatelů poskytují konzistentní proces hodnocení dodavatelů a standardizované nástroje ke správě vztahů.

Etika & dodržování předpisů

Věříme, že společný závazek k podnikání s vysokými etickými standardy bude naše obchodní vztahy zlepšovat. 

Formulář společnosti Baxter pro oznámení dodavatele o změně

Kontaktujte nám na e-mailové adrese [email protected] a v řádku s předmětem uveďte „SNC otázka“ v případě potřeby dalších informací nebo otázek. 

Pro naše stávající dodavatele

Důležité: Požadavek Oznámení dodavatele o změně (SNC)

Očekáváme, že před provedením jakýchkoli změn, které by mohly ovlivnit shodu s definovanými požadavky, kvalitu výrobku nebo regulační dokumentaci, nás všichni naši dodavatelé budou informovat.

Dodavatelé by měli použít Formulář společnosti Baxter pro oznámení dodavatele o změně (GQF-11-03-04) a odeslat jej [email protected] ještě před zavedením změny. Formulář musí obsahovat potřebnou dokumentaci ohledně změny a prokazovat přijatelnost a shodu změny.

Očekáváme, že naši dodavatelé budou své činnosti v oblasti kontroly změn dobře plánovat a dokumentovat, aby tak zajistili úplnou shodu produktů s našimi požadavky.

Od našich dodavatelů se minimálně očekává:

 • zajištění, aby změnu prováděl kvalifikovaný personál,
 • vyhodnocení všech změn v ohledu na rizika produktu nebo procesu, včetně účinnosti a bezpečnosti,
 • řádná dokumentace a komunikace daných změn společnosti Baxter, písemně a před implementací změny a
 • získání schválení od společnosti Baxter, písemně, pomocí SNC formuláře Baxter, ještě před implementací změny.

Globální smluvní podmínky nákupních objednávek