Během 57. virtuálního kongresu ERA-EDTA upozornila společnost BAXTER na nová data o úloze technologií při zlepšování péče o dialyzované pacienty

Aktuality
  • V kolumbijské retrospektivní studii pacientů s domácí peritoneální dialýzou bylo použití platformy Sharesource sloužící ke vzdálenému monitoringu pacienta (telehealth) společnosti Baxter spojeno s 56% snížením selhání techniky

  • Ve studii na dvou kanadských hemodialyzačních klinikách 74 % pacientů samo-reportovalo  zlepšení v alespoň  jedné oblasti kvality života během 12týdenního cyklu léčby HDx terapiíí s dialyzátorem Theranova

  • Společnost Baxter je hrdým podporovatelem výměny vědeckých informací, která se zabývá potřebami péče o ledviny v souvislosti s COVID-19

DEERFIELD, Ill. - January 24, 2021

Baxter International Inc (NYSE: BAX), globální inovátor v péči o ledviny, dnes oznámil nové údaje ukazující, že použití Baxter platformy Sharesource určené pro vzdálený monitoring pacientů (telehealth) na automatizované peritoneální dialýze (APD) v Kolumbii bylo spojeno s 56% snížením selhání techniky. Údaje ze samostatné kanadské studie ukazují, že 74% pacientů, kteří byli léčeni rozšířenou hemodialýzou (HDx) s dialyzátorem Theranova, samo-reportovalo zlepšení kvality života díky lepší energii, spánku, chuti k jídlu a/nebo snížení bolesti. Tyto studie byly mezi mnoha dalšími prezentovány v rámci vědecké diskuze na 57. virtuálním kongresu ERA-EDTA, který se konal 6.-9. června.

”Vzhledem k pandemii COVID-19, nebylo nikdy pro pacienty důležitější provádět dialýzu v bezpečí svých domovů, nebo být léčeni terapiemi, u kterých cítí zlepšení  kvality svého života," řekla Laura Angelini, generální ředitelka divize Renální péče ve společnosti Baxter. "I když lékařské konference přešly v tomto roce na virtuální formáty, jsme  se zdravotnickými pracovníky zajedno v tom, že je důležité pokračovat ve sdílení dat, která přispívají k naší reakci na jedinečné potřeby pacientů během pandemie."

Pacienti, kteří používají APD systémy společnosti Baxter s platformou Sharesource pro vzdálený monitoring, mohou být pečlivě sledováni svými lékaři, aniž by opustili své domovy. Sharesource  umožňuje zdravotnickým pracovníkům bezpečně zobrazit údaje o právě dokončené domácí dialýze, které jsou automaticky shromažďovány po každé APD relaci. Zdravotničtí pracovníci pak mohou na tyto informace reagovat tak, že vzdáleně upraví nastavení domácího zařízení svých pacientů bez nutnosti jejich cesty na kliniku.

Selhání techniky je hlavní překážkou pro zvýšení používání APD. Abstrakt "Klinické výsledky v programu vzdáleného monitorování pacientů v automatizované peritoneální dialýze: Kolumbijská zkušenost" [Abstrakt #P1151] je příslibem pro zlepšení dostupnosti domácí terapie díky zjištěnému 56% snížení selhání techniky APD u pacientů používajících Sharesource. Retrospektivní multicentrická studie 558 pacientů probíhala v Kolumbii v letech 2016-2018. Přibližně 25% sledovaných pacientů používalo  Sharesource; zbytek používal APD systém bez technologie vzdáleného monitoringu pacientů. U pacientů ve studii nebyl významný rozdíl v hlášených mírách peritonitidy.

Studie "Rozšířená dialýza (HDx) - Existuje vliv na symptomy hlášené pacienty" [Abstract #P1062] vyzdvihla údaje o zlepšeních metrik kvality života během terapie HDx s dialyzátorem Theranova, které hlásili sami pacienti. Během dvanáctitýdenní studie bylo dvakrát až třikrát týdně u pacientů sledováno 23 charakteristik symptomů. Na počátku a po 12 týdnech léčby HDx byly také nabrány laboratorní biomarkery, včetně mikroglobulinu beta-2 a volných lehkých řetězců. Autoři stratifikovali populaci pacientů na základě jejich výchozích symptomů při konvenční hemodialýze (s využitím high-flux membrány) a hodnotili zkušenosti pacientů se symptomy během HDx léčby. Ačkoli je zapotřebí pokračovat v práci s další stratifikací symptomů ve vztahu k demografickému/biochemickému nálezu a klinickým výsledkům, 74 % pacientů zapojených do studie uvedlo zlepšení alespoň u jedné metriky kvality života.

Dialyzátor Theranova byl navržen tak, aby filtroval širší škálu molekul z krve než konvenční hemodialyzační filtry a zaměřoval se na odstranění velkých středních molekul (25 kDa až < 60 kDa), které mohou být spojeny se záněty a kardiovaskulárními onemocněními u pacientů v konečném stádiu renálního selhání (ESRD)1,2,3. Jeho inovativní membrána MEDIUM CUT-OFF (MCO) rozšiřuje škálu solutů odstraněných během pravidelné dialýzy při omezené ztrátě proteinů. Tento jedinečný cut-off profil a nástup retence umožňuje filtraci blížší ke zdravé ledvině4,5.

Theranova je hodnocený prostředek ve Spojených státech a není schválena pro USA.  HDx terapie s dialyzátorem Theranova  je k dispozici v Kanadě a na vybraných evropských, latinsko-amerických a asijských trzích.

Jako odpověď na hluboký dopad na způsoby poskytování péče lékařskou komunitou v průběhu pandemie COVID-19 poskytla společnost Baxter neomezený vzdělávací grant pro dvě zvláštní zasedání na letošním kongresu ERA-EDTA na téma "Současná situace s COVID-19 v Evropě, ve světe a v nefrologii"  a  "Akutní poškození ledvin, dialýza a transplantace u pacientů pozitivně testovaných na COVID-19" .

 

O Baxter

Miliony pacientů a pečovatelů se každý den spoléhají na portfolio produktů pro kritickou péči, výživu, péči o ledviny a chirurgické přípravky společnosti Baxter. Již více než 85 let působíme na kritické křižovatce, kde se inovace, které zachraňují a udržují životy, setkávají s poskytovateli zdravotní péče, kteří s nimi pracují. Díky produktům, technologiím a terapiím dostupným ve více než 100 zemích nyní zaměstnanci společnosti Baxter po celém světě staví na bohatém dědictví lékařských průlomů společnosti, aby pokračovali s další generací transformativních inovací v oblasti zdravotní péče. Chcete-li se dozvědět více, navštivte www.baxter.com a sledujte nás na TwitterLinkedIn a Facebook.

 

This release includes forward-looking statements concerning Sharesource and Theranova, including availability and potential benefits associated with their use. The statements are based on assumptions about many important factors, including the following, which could cause actual results to differ materially from those in the forward-looking statements: satisfaction of regulatory and other requirements; actions of regulatory bodies and other governmental authorities; product quality, manufacturing or supply, or patient safety issues; changes in law and regulations; and other risks identified in Baxter's most recent filing on Form 10-K and other SEC filings, all of which are available on Baxter's website. Baxter does not undertake to update its forward-looking statements.

 

Baxter, Sharesource and Theranova are registered trademarks of Baxter International Inc.