Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Vztahy s investory

Telefon: 1-224-948-3020
Email: [email protected]

Další informace
investor.baxter.com


Dotazy od médií

Telefon: 00 420 225 774 111
Email: [email protected]


Všeobecné dotazy

BAXTER CZECH spol. s r.o.
Karla Engliše 3201/6
150 00 Praha 5
Czech Republic

Tel.: 00 420 225 774 111
Email: [email protected]

IČ: 49689011
DIČ: CZ49689011
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 23921

Zákaznický servis

Centrální e-mailová adresa pro zasílání objednávek a komunikaci s oddělením Customer Service:

Tel.: 00 420 225 774 101 (popř. koncová čísla 102-104)
Email: [email protected]

Oddělení veřejných zakázek

E-mailová adresa pro komunikaci s oddělením veřejných zakázek:
Email: [email protected]

Klinické informace

Poskytujeme důvěryhodné klinické a vědecké informace o produktech společnosti Baxter, abychom usnadnili klinické rozhodování.

VPOIS a hlášení podezření na nežádoucí účinek

Veřejně přístupná odborná informační služba o lečivých přípravcích.

Pokud máte podezření na nežádoucí účinek, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci k léčivému přípravku. Jakékoli podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek a jiné skutečnosti závažné pro zdraví léčených osob musí být hlášeno Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků. Podrobnosti o hlášení najdete na http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Adresa pro zasílání je Státní ústav pro kontrolu léčiv, odbor farmakovigilance, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41, email: [email protected]

Podezření na nežádoucí účinky a další informace o bezpečnosti léčivých přípravků skupiny Baxter nám můžete také nahlásit e-mailem: [email protected]