Firemní odpovědnost

Firemní odpovědnost

„Věříme, že naše poslání zachraňovat a udržovat život je základem naší firemní odpovědnosti. Celosvětový dopad našich produktů, naší přítomnosti a činností bude vždy posuzován ve světle tohoto poslání, neboť se dotýkáme životů pacientů, lékařů, komunit, zaměstnanců a dalších skupin po celém světě.“ Joe Almeida, předseda představenstva a CEO

Společnost Baxter již více než 85 let významně mění životy pacientů k lepšímu a vytváří trvalou sociální, ekologickou a ekonomickou hodnotu v komunitách, kde působíme. Naši zaměstnanci berou naše poslání vážně, což se odráží v našem portfoliu produktů pro záchranu a udržení života, v důrazu kladeném na ochranu životního prostředí, v našem závazku k inovacím a v nekompromisním odhodlání dodržovat zodpovědné obchodní praktiky.

Corporate Responsibility Report Cover Image

Baxter Corporate Responsibility Report

Jsme hrdí na náš dlouhodobý závazek k firemní zodpovědnosti a jsme odhodláni sdílet informace o našich prioritách, programech a výsledcích.

Charitable giving and grants

Charitativní dary a granty

Podporujeme iniciativy a organizace, které přinášejí pozitivní a trvalé změny znevýhodněným osobám a lidem na okraji společnosti.

Stěžejními body pro naše poslání zachraňovat a udržovat život a zcela zásadní pro naše filantropické zaměření je zlepšování přístupu ke zdravotní péči, prosazování dobrých životních podmínek v komunitách, kde naši zaměstnanci žijí a pracují, a podpora iniciativ budoucnosti.

Sustainable operations, health and safety

Trvalá udržitelnost výroby

Náš důraz na ochranu životního prostředí zahrnuje nosnou myšlenku trvalé udržitelnosti v našich výrobních provozovnách po celém světě i v celém dodavatelském řetězci.

Neustále se snažíme snižovat naši ekologickou stopu tím, že efektivně využíváme energii, vodu a suroviny a zároveň snižujeme emise skleníkových plynů. Přečtěte si více o našich snahách v této oblasti v oddílu Operations naší poslední Zprávy o firemní odpovědnosti.

Přečtěte si naši Zprávu o firemní odpovědnosti

Související články