Partneři a dodavatelé

Partneři a dodavatelé

Obchodování se společností Baxter

Společně s našimi partnery a dodavateli usilujeme o poskytování inovativních produktů a způsobů léčby pacientům a poskytovatelům zdravotní péče po celém světě.

Jsme rozhodnuti neustále hledat nové způsoby, jak zlepšit náš vliv na životní prostředí, podporovat různorodost dodavatelů a zároveň motivovat nové inovace, které mohou dnes a v nadcházejících desetiletích vyřešit dosud nenaplněné potřeby zdravotní péče pro pacienty.

Dodavatelé společnosti Baxter

Při integraci udržitelných postupů do našich procesů zadávání zakázek bereme v úvahu environmentální a sociální faktory. Spolupracujeme s našimi dodavateli při identifikaci možností ke zlepšení našeho vlivu na životní prostředí, jako je například snížení spotřeby energie, emisí skleníkových plynů a odpadu. Dále prosazujeme lidská práva v celé naší dodavatelské základně a při aktivním vyhledávání kvalifikovaných dodavatelů se snažíme maximalizovat možnosti nákupu od malých podniků a firem, kde pracují národnostní menšiny, ženy, LGBT, zdravotně postižení a veteráni.

Noví dodavatelé

Při výběru a hodnocení našich dodavatelů zvažujeme cenu, kvalitu, environmentální kritéria a další faktory. Činíme tak s úmyslem vypracovat plány udržitelného růstu a budovat zdravé partnerství ve všech oblastech našeho dodavatelského řetězce.

​BioPharma Solutions

Prostřednictvím našich smluvních výrobních podniků spolupracujeme s farmaceutickými společnostmi a podporujeme jejich komerční cíle tím, že jim poskytujeme odborné vědecké znalosti, sterilní smluvní výrobní řešení, systémy parenterálních dodávek a asistenční služby na míru, které jsou potřeba k plnění jedinečných výzev, jimž parenterální produkty čelí.