Reakce na hurikán Maria

   

Dne 20. září 2017 udeřil v Portoriku hurikán Maria s ničivými následky. Společnost Baxter na tuto událost reagovala, abychom pomohli uspokojit potřeby pacientů a zdravotnických odborníků v USA a našich zaměstnanců na ostrově.  

Díky tomu, že ve společnosti Baxter máme zavedeny plány připravenosti na hurikány, a rovněž díky hrdinskému úsilí našich zaměstnanců na ostrově došlo k omezenému obnovení výrobních činností pouhý týden poté, co bouře odezněla. Výroba se znovu naplno rozjela po připojení všech našich objektů na elektrickou síť ostrova koncem roku 2017, takže počátkem roku 2018 již byla úroveň výroby srovnatelná s úrovní před hurikánem. Veškeré produkty vyráběné na ostrově jsou plně k dispozici.  

Klíčem k úplnému obnovení udržitelných výrobních činností na ostrově byla spolehlivá a stabilní dodávka elektrické energie. Během výpadků síťového napájení, ke kterým docházelo v týdnech a měsících následujících po hurikánu, jsme ve společnosti Baxter ve všech objektech na ostrově provozovali záložní dieselové generátory, abychom zajistili provoz zařízení, a činíme tak i nadále.

Společnost Baxter velmi oceňuje podporu Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva vnitřní bezpečnosti, Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), Federální agentury pro řešení mimořádných událostí (FEMA), Úřadu pro portorickou energetiku (PREPA) a portorického guvernéra Ricarda Rossellóa a jeho zaměstnanců za jejich podporu při obnovení provozu.

Globální odezva na podporu zásobování USA

V Portoriku vyrábí společnost Baxter kontejnerové systémy MINI-BAG a MINI-BAG Plus (maloobjemové parenterální nebo SVP systémy), které se používají hlavně ve farmacii k přípravě nebo směšování léků nebo při podávání medikace, jako jsou aminokyseliny a určité premixované přípravky.

Baxter facility in Aibonito, Puerto Rico
Baxter facility in Aibonito, Puerto Rico

Společnost Baxter v rámci podpory dodávek produktů na trh v USA aktivovala cílené strategie obnovy v celé naší globální výrobní síti, včetně spolupráce s FDA, abychom si zajistili volnost při regulačním rozhodování, pokud jde o časově omezený zvláštní dovozní režim některých výrobků z našich závodů v Irsku, Austrálii, Kanadě, Mexiku, Anglii, Itálii a Brazílii. Od října 2017, kdy začal tento zvláštní dovozní režim platit, byly do nemocnic po celých Spojených státech dodány miliony produktů.

Baxter facility in Jayuya, Puerto Rico
Baxter facility in Jayuya, Puerto Rico

Kromě dostupnosti systémů SVP jsou zákazníkům po celých USA zcela k dispozici velkoobjemové parenterální systémy Baxter (LVP, často označované jako „fyziologické roztoky“). Společnost Baxter nevyrábí LVP v Portoriku a hurikán Maria jejich výrobu nepřerušil. Abychom uspokojili poptávku zákazníků, dodáváme na základě trvalého oprávnění FDA další jednotky LVP z výrobního závodu v Mexiku.

 

 

Příprava na budoucnost: Globální přístup k zásobování produkty

Abychom zajistili další flexibilitu výroby za účelem uspokojování budoucích potřeb intravenózních roztoků v USA, spolupracujeme ve společnosti Baxter s FDA na trvalém schválení několika zařízení po celém světě coby alternativních výrobních závodů, což by nám umožnilo dovážet některé produkty do USA. V současné době udělila agentura FDA trvalé schválení dovozu některých SVP a LVP výrobků ze závodů v Irsku, Španělsku a Mexiku.

Podpora zaměstnancům společnosti Baxter a komunitám v Portoriku

Baxter bringing in humanitarian supplies to Puerto Rico.
Baxter bringing in humanitarian supplies to Puerto Rico

Společnost Baxter přijala po bouři rychle opatření na pomoc svým zaměstnancům a jejich komunitám. Naši pracovníci měli nejen každodenní problémy s dojížděním do práce a zpět kvůli poškozené nebo znemožněné dopravě a službám, ale navíc museli pomáhat vlastním rodinám a sousedům řešit jejich naléhavé základní potřeby.

Baxter manufacturing facility in Puerto Rico providing water to the community.
Baxter manufacturing facility in Puerto Rico providing water to the community
 

Společnost Baxter pomohla více než 2 000 zaměstnancům v Portoriku se zajištěním základních nezbytností, jako je benzín, potraviny, voda a toaletní potřeby. Zorganizovali jsme několik letů denně, abychom přepravili přibližně 11 500 kilogramů zásob potřebných pro naše zaměstnance. V našich výrobních zařízeních jsme distribuovali plynové generátory, propanové varné desky a nainstalovali jsme prádelny k osobnímu použití zaměstnanců. Navíc společnost Baxter poskytla svým zaměstnancům finanční pomoc, abychom jim pomohli při obnovení normálního chodu jejich domácností.

Toys collected by Baxter colleagues for the children of Baxter  employees in Puerto Rico.
Toys collected by Baxter colleagues for the children of employees in Puerto Rico
 

Komunitám v okolí našich výroben jsme navíc zajistili přístup k pitné vodě. Tato podpora našim zaměstnancům i jejich rodinám v Portoriku pokračovala po mnoho týdnů a měsíců po hurikánu. V období vánočních svátků v roce 2017 pak naši zaměstnanci zorganizovali dárkovou sbírku hraček, knih, školních potřeb a sportovního vybavení, které jsme pak odeslali našim zaměstnancům a jejich rodinám na ostrov.

Příběhy