Společnost Baxter oceněna jako jedna ze 100 nejlepších společností v oblasti firemního občanství

100 Best Corporate Citizen LogoSpolečnost Baxter byla letos časopisem Corporate Responsibility Magazine zařazena na žebříček 100 Best Corporate Citizens. To je nám velkou ctí.

Závazek společnosti Baxter k zodpovědnému občanství je neoddělitelný od našeho základního poslání zachraňovat a udržovat život. Chceme, aby se našim pacientům, komunitám a celému spektru zúčastněných stran dařilo dobře, a k tomu může dojít pouze prostřednictvím zodpovědných postupů, které vytvářejí trvalou společenskou, ekologickou a ekonomickou hodnotu. Ať už se zaměřujeme na rozšíření přístupu ke kvalitní péči, snížení naší vlastní uhlíkové stopy nebo na dobrovolnictví v místních neziskových organizacích, je naším cílem jakožto špičky v oblasti zdravotní péče dosahovat svou činností užitečné změny k lepšímu.

Veškeré zásluhy patří našim 47 000 zaměstnancům po celém světě, které neustále povzbuzujeme, aby se v zájmu zúčastněných stran, jež se na nás spoléhají, zaměřovali na vyšší cíle. Jejich odhodlání pozitivně ovlivňuje naše každodenní výsledky.

—Joe Almeida, předseda představenstva a CEO