Společnost Baxter oceněna jako jedna ze 100 nejlepších společností v oblasti firemního občanství

Názory generálního ředitele

100 Best Corporate Citizen LogoSpolečnost Baxter byla letos časopisem Corporate Responsibility Magazine zařazena na žebříček 100 Best Corporate Citizens. To je nám velkou ctí.

Závazek společnosti Baxter k zodpovědnému občanství je neoddělitelný od našeho základního poslání zachraňovat a udržovat život. Chceme, aby se našim pacientům, komunitám a celému spektru zúčastněných stran dařilo dobře, a k tomu může dojít pouze prostřednictvím zodpovědných postupů, které vytvářejí trvalou společenskou, ekologickou a ekonomickou hodnotu. Ať už se zaměřujeme na rozšíření přístupu ke kvalitní péči, snížení naší vlastní uhlíkové stopy nebo na dobrovolnictví v místních neziskových organizacích, je naším cílem jakožto špičky v oblasti zdravotní péče dosahovat svou činností užitečné změny k lepšímu.

Veškeré zásluhy patří našim 47 000 zaměstnancům po celém světě, které neustále povzbuzujeme, aby se v zájmu zúčastněných stran, jež se na nás spoléhají, zaměřovali na vyšší cíle. Jejich odhodlání pozitivně ovlivňuje naše každodenní výsledky.

—Joe Almeida, předseda představenstva a CEO