Strategie vs. kultura: A vítězem se stává…

Názory generálního ředitele

Být podruhé generálním ředitelem přináší jedinečný úhel pohledu na vedení. Rychle si uvědomíte, že bez ohledu na to, jak odlišné se dvě různé organizace mohou zdát, existují jisté „všeobecné pravdy“, které platí v celém oboru.

Asi nejdůležitější ponaučení, které jsem při překračování hranic podniků získal, se týká rovnováhy mezi strategií a kulturou.

Jasná a dobře definovaná strategie je pro sjednocení zaměstnanců a podporu výkonnosti naprosto zásadní. Stejně tak i firemní kultura je neskutečné silná… možná i silnější… i když ne vždy tak produktivní.

Kultura vítězství dokáže pozvednout strategii do neuvěřitelných výšin. Ale na druhou stranu odolné kultuře podlehne i ta nejagresivnější strategie. A když proti sobě postavíte strategii a kulturu do korporátního ringu, vsaďte se, že kultura strategii rozdrtí v každém kole. Bezpochyby.

Řečeno bez obalu: Kultura si dá strategii k obědu (a já dodávám, že i k snídani a k večeři!). Tahle průpovídka se často připisuje Peterovi Druckerovi a vyjadřuje jasný názor: Návyky, způsob smýšlení a předsudky hluboce zakořeněné do firemní kultury jsou schopny rychle vystavět veškeré možné překážky i té nejdynamičtější a nejpůsobivější obchodní strategii.

Řešením není snižovat laťku strategie. Řešení spočívá v posunu kultury tak, aby lépe odrážela současné a budoucí nároky našeho podnikání.

Řešením není snižovat laťku strategie. Řešení spočívá v posunu kultury tak, aby lépe odrážela současné a budoucí nároky našeho podnikání.

Začátkem loňského roku, když jsem začínal jako generální ředitel společnosti Baxter, jsem se svým týmem pracoval na přizpůsobení naší strategie nové éře. Stejně tak důležité je to, že jsme zároveň identifikovali kulturní hodnoty, které jsou potřebné pro úspěch této strategie: Soucit s pacienty… Spolupracujte a chtějte vyhrát… Odvaha rychle selhat a jít dál… a další. Některé z těchto hodnot jsou již dobře známými zásadami společnosti Baxter, zatímco jiné jsou určeny na podporu zrychlení, naléhavosti a zodpovědnosti při plnění našeho základního poslání: zachraňovat a udržovat lidský život.

Rozvoj kultury ale není stejně jednoduchý jako vypsat nové hodnoty na tabuli. Musí však začít odshora… a pak je třeba jej tvrdošíjně prosazovat na všech úrovních celé organizace. To je jediný způsob, jak zajistit, aby strategie a kultura fungovaly ruku v ruce a přinášely výsledky vašim zúčastněným stranám, včetně vytváření toho „nejlepšího pracoviště“ pro vaše zaměstnance.

 

—Joe Almeida, předseda představenstva a CEO