Etika a dodržování předpisů

Etika a dodržování předpisů

Podporujeme kulturu integrity a etické jednání na nejvyšší úrovni.

Jako globální zdravotnická společnost, která působí ve více než 100 zemích, jsme se zavázali k efektivní správě společnosti, k dodržování zákonů a ke kultuře etiky a dodržování předpisů v celé organizaci. V roce 1995 jsme se stali jednou z prvních společností, které přijaly formální pokyny pro řízení společnosti. Vylepšování našich postupů a stanovení nových standardů probíhá neustále a v našich současných pokynech pro řízení společnosti se tento vývoj odráží.

Náš tým pro etiku a dodržování předpisů úzce spolupracuje s provozními a právními týmy naší společnosti z různých regionů, abychom zajistili, že naše aktivity budou v souladu s platnými zákony a firemními zásadami. Zaměstnancům nabízíme řadu možností vzdělávání a poradenství, včetně důvěrných způsobů kladení otázek nebo nahlášení podezření na porušování zákonů a firemních zásad. Takové incidenty okamžitě prošetříme a podle potřeby ohlásíme vedení společnosti.

 

Kodexy a standardy

Kodex chování

Vytvořili jsme pevný základ pro bezúhonnost a dodržování předpisů, který je vodítkem pro zaměstnance při vytváření správných, etických obchodních úsudků a při přijímání přiměřených a zákonných opatření.

Přečtěte si náš kodex chování >

Standard pro dodavatele

Očekáváme, že dodavatelé a obchodní partneři budou naše pokyny dodržovat a že budou znát a dodržovat všechny zákony upravující fungování nákupu ve společnosti Baxter.

Zjistěte více o standardech pro dodavatele >

Lidská práva v řetězci hodnot

Jak je uvedeno v našich Globálních zásadách lidských práv, respektujeme lidská práva, důstojnost a rozličné přínosy každého jednotlivce. Podpora lidských práv v našich přímých a nepřímých činnostech má mnoho podob a odráží se v mnoha firemních zásadách a iniciativách v různých oblastech, včetně postupů při zaměstnávání, ochraně soukromí, bezpečnosti, v dodavatelském řetězci, při etickém chování a přístupu ke zdravotní péči.

Profesní kodexy etiky a odvětvové standardy

Přijali jsme následující externí profesní a odvětvové etické kodexy:

  • Etický kodex AdvaMed pro interakci s odborníky ve zdravotnictví. Přečtěte si Etický kodex AdvaMed
  • Etický kodex pro techniky National Society of Professional Engineers
  • Evropský kodex MedTech etických obchodních praktik

Dále spolupracujeme s nevládními organizacemi a obchodními sdruženími na šíření zásad etiky a dodržování předpisů po celém světě. To zahrnuje:

  • spolupráci s China Association of Enterprises with Foreign Investment R&D-based Pharmaceutical Association Committee (RDPAC) na etickém obchodním a marketingovém kodexu pro celé odvětví;
  • účast na pracovní skupině čínské rady Advanced Medical Technology Association (AdvaMed) s cílem vypracovat oborový kodex chování pro čínské provozovny členských společností AdvaMed;
  • spolupráci s mexickou asociací Innovative Medical Devices (AMID) na aktualizaci kodexu spolupráce mezi organizací AMID a odborníky ve zdravotnictví;
  • podporu organizace AMID pomocí harmonizovaného školení, které podporuje standardy a kritéria dohodnutá v odvětví zdravotnických prostředků;
  • účast na Iniciativě farmaceutického dodavatelského řetězce.

Struktura a programy etiky a dodržování předpisů

Naši strukturu a programy etiky a dodržování předpisů vyvíjíme a pravidelně aktualizujeme tak, aby odpovídaly potřebám globální zdravotnické společnosti.

Abychom podpořili integraci programu etiky a dodržování předpisů ve společnosti Baxter po celém světě, zavedli jsme integrovaný model místní správy s výbory pro etiku a dodržování předpisů působícími na regionální, národní a podnikové úrovni.

Dodržování obchodních předpisů

Máme celosvětovou síť zaměstnanců, jejichž úkolem je identifikovat a řešit problémy dodržování obchodních předpisů v jednotlivých zemích a jednotlivých pracovních funkcích a hledat řešení pomocí konzultací s odborníky na dané problémy, pokud je to nutné. Dále také zdokonalujeme nástroje a procesy k zjišťování a řešení rizik souvisejících s našimi produkty a obchodními transakcemi.

Ochrana osobních údajů a zabezpečení

Naše Globální zásady ochrany osobních údajů definují naše standardy ochrany soukromí a řídí naše globální operace, aby dodržovaly podobné kontrolní mechanismy pro ochranu osobních údajů pacientů a jejich zdravotních informací. Všichni zaměstnanci společnosti Baxter jsou povinni absolvovat online školení o ochraně osobních údajů.

Komunikace a pokyny

Otevřená komunikace je pro náš závazek bezúhonnosti zásadní. Svým zaměstnancům nabízíme řadu možností pro vzdělávání a poradenství a také důvěrné způsoby, jak nahlásit podezření na porušení zákona a zásad společnosti, které okamžitě vyšetřujeme a případně hlásíme vedení společnosti. Za udržování prostředí, které umožňuje zaměstnancům bez obav vznést své otázky a diskutovat o problémech, jsou zodpovědní manažeři.

Jedním z takovýchto informačních kanálů je asistenční linka pro etiku a dodržování předpisů společnosti Baxter, což je nezávislý telefonní a internetový kontaktní prostředek dostupný zaměstnancům a jejich rodinám, dodavatelům, zákazníkům a dalším zúčastněným stranám společnosti Baxter, aby mohli vznést své obavy a otevřeně komunikovat o možných problémech ohledně podnikové etiky a dodržování předpisů. Volající mohou nahlásit problém nebo žádat o pomoc v jednom z 32 jazyků, 24 hodin denně, sedm dní v týdnu a mohou se rozhodnout zůstat v anonymitě.