Granty na výzkum a celoživotní vzdělávání

Granty na výzkum a celoživotní vzdělávání

Jsme odhodláni podporovat průkopnické úsilí klinických a vědeckých pracovníků, kteří se zaměřují na inovativní výzkum, a celoživotní vzdělávání odborníků ve zdravotnictví.

Zjistěte více o grantech a našich univerzitních partnerstvích

Výzkum iniciovaný vědeckým pracovníkem (IIR)

IIR, neboli výzkum iniciovaný vědeckým pracovníkem, je možnost výzkumného grantu, kdy lékaří provádějící výzkum mohou předložit svůj protokol společnosti Baxter k posouzení a zvážení. Pracovník provádějící výzkum a jeho zdravotnické zařízení mají plnou kontrolu nad svým vlastním protokolem, vlastní získané údaje a zdravotnické zařízení jedná jako zadavatel studie. Naší úlohou je poskytovat finanční prostředky a/nebo podporu pomocí produktů a potenciálních specializovaných služeb.

Grant na celoživotní vzdělávání lékařů (CME)

Grant na celoživotní vzdělávání lékařů (CME) spočívá v poskytování průběžného vzdělávání odborníků ve zdravotnictví. Granty jsou určeny pro vzdělávací aktivity, které dále rozšiřují znalosti nebo poskytují aktuální informace v určité oblasti. Mezi ně patří sympozia, workshopy a kongresy. Tyto aktivity mohou být akreditované i neakreditované. Tyto granty nejsou určeny pro individuální stipendia, ale spíše na školení, která zdravotní organizace podporuje.

Partnerství s univerzitami

Naše vztahy s univerzitami a institucemi nám umožňují spolupracovat s předními inovátory z celého světa a ve spojení s těmi největšími světovými kapacitami pracovat na řešení dosud nenaplněných potřeb zdravotní péče, přicházet s novými nápady a řešit problémy.

Potřebujete pomoci?

Pokud máte jakékoli otázky ohledně našeho grantu na vzdělávání, kontaktujte nás laskavě e-mailem na adrese [email protected].
Máte-li otázky ohledně našeho programu výzkumu zahájeného výzkumným pracovníkem, kontaktujte nás prosím zasláním e-mailu na adresu [email protected].

Co byste měli vědět

Přijetí vašeho návrhu k přezkoumání společností Baxter neznamená, že společnost Baxter bude váš výzkum financovat. Předložením vašich materiálů společnosti Baxter za účelem přezkumu vyjadřujete svůj souhlas s tím, že společnost Baxter nebude považovat tyto informace za důvěrné nebo chráněné a nemá povinnost zachovávat jejich důvěrnost.

Nepovažujte laskavě žádnou žádost za schválenou, dokud neobdržíte od společnosti Baxter písemnou dokumentaci, která vás o schválení grantu informuje. I když můžete obdržet oznámení, že grant byl schválen, skutečné přijetí finančních prostředků bude záviset na včasném vyřízení grantové dohody oběma stranami. Předložení žádosti (žádostí) se považuje za přijetí těchto ustanovení.

Informace o grantech IIR a uzávěrkách přihlášek