TISSEEL, roztoky pro tkáňové lepidlo

TISSEEL, roztoky pro tkáňové lepidlo

TISSEEL je k dispozici ve vybraných zemích po celém světě.

TISSEEL [fibrinové lepidlo]

TISSEEL je fibrinové chirurgické lepidlo s prokázanou historií klinické bezpečnosti a účinnosti jako spolehlivý doplněk hemostáze.

Chirurgické lepidlo TISSEEL je určeno jako podpůrná léčba tam, kde jsou standardní chirurgické techniky nedostatečné. Rovnoměrná aplikace s naším systémem DUPLOSPRAY umožňuje chirurgům dostat se až 2–5 cm do tkáně při laparoskopické chirurgii.

Jako lídr v oblasti hemostázy se zaměřujeme na poskytování inovativních řešení pro chirurgy. Chirurgické lepidlo TISSEEL doplňuje hemostázu v široké škále chirurgických specializací1 pro:

  • Kontrolu krvácení u heparinizovaných pacientů1
  • Zlepšení adheze oddělených tkání (např. neštěpených transplantátů a tkáňových štěpů)1
  • Zlepšení hojení ran nebo podporu sutur v cévní chirurgii jako tkáňové lepidlo1

*Nepoužívejte TISSEEL k léčbě závažného nebo náhlého arteriálního krvácení.