Dodavatelé společnosti Baxter

Dodavatelé společnosti Baxter

S pomocí naší dodavatelské základny naplňujeme naše poslání zachraňovat a udržovat životy. 

„Společnost Baxter tvrdě pracuje na tvorbě partnerství s dodavateli za účelem integrace environmentálních a sociálních faktorů do našeho globálního procesu zadávání zakázek. Spolupracujeme s dodavateli v klíčových otázkách odpovědnosti podniků, včetně lidských práv, zdraví a bezpečnosti, obchodní etiky, pracovních postupů a vlivu na životní prostředí. Zaměřujeme se na identifikaci příležitostí s diverzitními dodavateli a rozšířili jsme partnerství v oblasti ekologické dopravy po celém světě. Naším cílem je optimalizovat a integrovat naše distribuční sítě pomocí inovativních technologií a udržitelných postupů. “

Kelli Carney, Chief Procurement Officer

  • Globální standardy pro dodavatelský řetězec:  Společnost Baxter oceňuje a silně podporuje standardy GS1 pro zdravotní péči. Domníváme se, že přijetí těchto standardů v celém odvětví zlepší bezpečnost pacientů a zvýší účinnost a integritu procesů.
  • Dodržování obchodních předpisů: Na dodržování zákonů upravujících vývoz, dovoz a bezpečnost dodavatelského řetězce klademe vysoký důraz.  Mezi naše zodpovědnosti související s dodržováním předpisů patří vhodná prověrka a smluvní a bezpečnostní požadavky, které musí splňovat zástupci, distributoři, dodavatelé a další partneři, kteří s námi spolupracují. Kromě plnění požadavků společnosti Baxter se očekává, že zástupci, distributoři, dodavatelé a další osoby, které se společností Baxter obchodují nebo ji zastupují, budou dodržovat literu všech platných zákonů regulujících vývoz, dovoz a bezpečnosti dodavatelského řetězce.
  • Odpovědný nákup & logistika: Náš celosvětový dodavatelský řetězec začíná u výrobců surovin používaných ve výrobě a končí u koncových uživatelů produktů. Naše společnost se zavázala budovat a motivovat zodpovědný dodavatelský řetězec.

Standardy kvality pro dodavatele

Naše Standardy kvality pro dodavatele obsahují konsistentní proces hodnocení dodavatelů a standardizované nástroje pro řízení vztahů.

Hodnocení dodavatelů

Při výběru a hodnocení našich dodavatelů zohledňujeme cenu, kvalitu, environmentální kritéria a další faktory. Rovněž se snažíme maximalizovat nákupní příležitosti od malých, menšinových, ženských, LGBT, zdravotně postižených a veteránských obchodních společností. Naším cílem je rozvíjet plány udržitelného růstu a budovat pevná partnerství ve všech oblastech našeho dodavatelského řetězce.

Standardy Ethics & Compliance

Věříme, že sdílený závazek k podnikání s vysokými etickými standardy posílí naše obchodní vztahy.

Globální smluvní a nákupní podmínky

Existují různé verze smluvních nákupních podmínek v závislosti na entitě Baxter. Další informace získáte kliknutím na odkaz níže.

Pro naše stávající dodavatele

Důležité: Požadavek Oznámení dodavatele o změně (SNC)

Pokyny pro oznámení

Očekáváme, že před provedením jakýchkoli změn, které by mohly ovlivnit shodu s definovanými požadavky, kvalitu výrobku nebo regulační dokumentaci, nás všichni naši dodavatelé budou informovat. Oznámení musí obsahovat potřebnou dokumentaci změny a prokazovat přijatelnost a shodu změny. Očekáváme, že naši dodavatelé budou své činnosti v oblasti kontroly změn dobře plánovat a dokumentovat, aby tak zajistili úplnou shodu produktů s požadavky na ně.

Od našich dodavatelů se minimálně očekává:

  • zajištění, aby změnu prováděl kvalifikovaný pracovník,
  • vyhodnocení všech změn z pohledu na rizika produktu nebo procesu, včetně účinnosti a bezpečnosti,
  • řádná dokumentace a komunikace daných změn společnosti Baxter, písemně a před implementací změny a
  • získání schválení od společnosti Baxter, v elektronickém systému, ještě před implementací změny.

Dodavatelský portál

Na našem portálu můžete odesílat změny, prohlížet dokumenty a kontrolovat stav SNC.

1. Pro registraci nového uživatele klikněte zde 

2. Klikněte zde pro nové zadání, změnu nebo prohlížení existujícícho SNC dokumentu (POZNÁMKA: Nejdříve musíte být zaregistrování jako uživatel)

Learn More

Supplier Notice of Change Tutorial