​BioPharma Solutions společnosti Baxter

​BioPharma Solutions společnosti Baxter

Ať už čelíte obtížím se složením, překážkám v klinickém zásobování, prudkému nárůstu poptávky kvůli výkyvům na trhu, problémům při zmírňování rizik nebo obtížím s vypršením patentů, nabízíme vám všestranné řešení přizpůsobené na míru, které vám pomůže dosáhnout vašich komerčních cílů.

Naše služby

• Formování / plnění / konečná úprava sterilních injekčních přípravků
• Klinické a komerční kontraktační služby pro onkologické výrobky, včetně cytotoxických a vysoce potentních  molekul
• Plnění injekční stříkaček, kazet a lahviček od klinického až po komerční měřítko
• Formulace a vývoj služeb pro roztoky, suspenze a lyofilizované lékové formy
• Služby a řešení pro správu životního cyklu včetně vylepšených systémů parenterálního podávání, jako jsou flexibilní IV nádoby, předplněné injekční stříkačky a kazety.
• Parenterální vědecká odbornost zahrnující prakticky všechny kategorie léčiv, včetně malých molekul, biologických látek, vakcín, cytotoxických látek, vysoce účinných sloučenin a konjugátů protilátek

Řešení na míru

  • Více než 85 let parenterální výrobní zkušenosti
  • Zdroje, jako jsou nadbytečné plnicí linky pro situace náhlých nárůstů poptávek, které umožňují rychle reagovat na výkyvy na trhu
  • Přizpůsobené podpůrné služby, včetně vývoje složení a prodejních a marketingových schopností
  • Zlepšení produkčního výnosu a minimalizace ztráty API během výrobních procesů
  • Patentované technologie pro diferenciaci na trhu a správu životního cyklu
  • Zkušenosti s celosvětovými regulačními agenturami