Dostupnost zdravotní péče

Dostupnost zdravotní péče

Jsme odhodláni spolupracovat s našimi partnery, abychom byli v době krize na místě jako první s pomocí v podobě vysoce kvalitních produktů a zdrojů, zlepšovat přístup ke zdravotní péči prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru a uznávat a oceňovat poskytovatele zdravotnických systémů a výzkumu v oblasti veřejného zdraví, kteří rozvíjejí klinickou praxi a rozšiřují způsoby léčby pacientů.

Baxter-donated products arriving in Puerto Rico with Americares Emergency Response Flight. Photo Credit: Alejandro Granadillo/Americares.

Dárcovství produktů

Při úsilí doplnit filantropickou podporu naší nadace spolupracujeme s poskytovateli humanitární pomoci – organizacemi Americas, Direct Relief a Partners In Health – abychom předem připravili produkty pro období krize a zároveň řešili aktuální potřebu v komunitách s nedostatkem zdravotní péče. 

Abychom těchto cílů dosáhli, zavedli jsme ve strategii od výroby po darování osvědčené postupy, které v našich výrobních a distribučních plánech zohledňují naléhavé potřeby našich partnerských organizací, čímž je možné zajistit, aby příjemci pomoci měli přístup k základním produktům společnosti Baxter.

Jsme také hrdým členem jedinečné aliance neziskových a firemních organizací Partnerství pro kvalitní zdravotnické dary (PQMD), která stojí v čele vývoje a prosazování vysokých standardů v poskytování zdravotnických potřeb a dárcovství služeb. 

Foto s laskavým svolením organizace Americares.

Programy ocenění nadace Baxter International Foundation

Cena Fostera G. McGawa

Foster G. McGaw Prize LogoCena Fostera G. McGawa vyznamenává organizace poskytující zdravotní péči za jejich výjimečný závazek ke zlepšování zdraví a pohody těch, o které se starají, prostřednictvím inovativní spolupráce v komunitě.

Každoroční cena, kterou spravuje Americká asociace nemocnic (AHA), uděluje vítězné organizaci odměnu ve výši 100 000 USD a třem finalistům odměnu ve výši 10 000 USD.

Více informací>

Příjemce v roce 2018

Příjemce v roce 2017

Příjemce v roce 2016

Cena Williama B. Grahama

William B. Graham Prize Award LogoCena Williama B. Grahama oceňuje národní nebo mezinárodní přispění výzkumných pracovníků zdravotnických služeb, kteří používají ke zkoumání a hodnocení organizace, financování anebo poskytování zdravotních služeb analytické metody.

Tato každoročně udílená cena v hodnotě 50 000 USD je spravována Asociací pro univerzitní programy ve zdravotnictví (AUPHA).

Více informací>

Příjemce v roce 2019>

Příjemce v roce 2018>

Příjemce v roce 2017 >

Cena Episteme

Episteme Award LogoCena Episteme vyjadřuje uznání za vynikající výzkum prováděný zdravotní sestrou. Účelem tohoto ocenění je odměnit zdravotní sestry, které výjimečným způsobem přispívají k rozvoji zdravotní péče.

Tato cena ve výši 15 000 USD se uděluje jednou za dva roky a je spravována společností Sigma Theta Tau, čestnou ošetřovatelskou společností.

Více informací >

Příjemce v roce 2017 >

Příjemce v roce 2015 >