Charitativní dary a granty

Charitativní dary a granty

Spolupracujeme s partnery po celém světě, protože chceme zajistit, aby lidé měli přístup ke zdravotní péči, kterou potřebují, chceme pozitivně ovlivňovat komunity, ve kterých žijeme a pracujeme, a chceme vychovávat novou generaci inovátorů, kteří budou zdravotní péči dále rozvíjet.   

Nadace Baxter International Foundation je filantropická skupina společnosti Baxter International Inc. a zaměřuje své financování na tři klíčové oblasti:

Dostupnost zdravotní péče

Naším závazkem je zlepšovat přístup ke zdravotní péči v komunitách, ve kterých působíme, prostřednictvím grantů na budování záměrů odpovídajícím našemu poslání a podporu zdravotních systémů, poskytovatelů péče a výzkumů v oblasti veřejného zdraví, které rozvíjejí klinickou praxi a rozšiřují možnosti léčby pro pacienty.

Komunitní podpora

Každý den se snažíme měnit k lepšímu životy lidí, kteří jsou závislí na našich produktech, a komunit, kde žijeme a pracujeme.

Zaměřujeme se na podporu komunitních programů, které zlepšují život v oblastech, kde působí společnost Baxter. 

Podpora inovací

Pomáháme vychovávat novou generaci vědeckých inovátorů, kteří budou razit cestu zdravotnickým technologiím budoucnosti. Zastáváme praktický přístup ve financováním vědeckého, technologického, inženýrského a matematického vzdělávání (STEM), podporujeme zaměstnance, aby sloužili jako mentoři v komunitách po celém světě, a vytváříme různorodé vzdělávací příležitostí v oblasti vědy.

Grantový postup nadace Baxter International Foundation

Naši zaměstnanci se každý den snaží významně měnit životy těch, kteří jsou závislí na našich produktech a komunit, v nichž žijeme a pracujeme. Baxter International Foundation pomáhá rozvíjet vizi společnosti o záchraně a udržení životů. Spolupracujeme s organizacemi po celém světě, se kterými společně zlepšujeme přístup ke zdravotní péči, tam, kde je to potřeba, vychováváme novou generaci inovátorů, kteří budou motorem v dalším rozvoji zdravotní péče.

Úzce spolupracujeme s neziskovými organizacemi po celém světě a identifikujeme širokou škálu komunitních potřeb a reagujeme na ně. Ve všech případech se snažíme financovat řešení, která mají měřitelný dopad.  Abychom lépe vyhověli strategickým potřebám v komunitách společnosti Baxter, přistoupili jsme k procesu podávání žádostí pouze na vyzvání.