Standardy pro dodavatele společnosti Baxter

Standardy pro dodavatele společnosti Baxter

Dodavatelé a další obchodní partneři společnosti Baxter musí souhlasit s dodržováním našich standardů pro dodavatele společnosti Baxter, aby mohlo ke vzájemné spolupráci dojít.

Tyto standardy definují zásady společnosti a nastavují společné očekávání ohledně etického jednání během obchodování s firmou Baxter. Každého klíčového dodavatele musí naše skupiny kvality dodavatelů a managementu nákupu a dodavatelů nejprve vyhodnotit a schválit, aby bylo možné od něj nakupovat materiály, součásti, produkty nebo služby.

Kromě toho se naše Standardy kvality dodavatele a Zásady etiky & dodržování předpisů konkrétně zabývají otázkami udržitelnosti, včetně nucené a dětské práce, standardy zaměstnanosti, snižování odpadu a spotřeby energie a etiky pro všechny dodavatele.

 Zásady etiky & dodržování předpisů pro dodavatele společnosti Baxter jsou k dispozici ke stažení v programu Acrobat® Reader v následujících jazycích: