Benefity

Benefity

Jedním ze základních kamenů naší firemní vize je vytvořit co nejlepší místo pro práci. V rámci tohoto závazku poskytujeme našim zaměstnancům balíček odměn a benefitů.

Naší filozofií globálního celkového odměňování je poskytovat zajímavé platové ohodnocení a zároveň odměňovat zaměstnance podle individuálních schopností a pracovního výkonu. Náš celkový balíček odměn zahrnuje základní plat a dále může zahrnovat i variabilní složku, jako jsou například bonusy nebo odměny na základě hodnoty akcií. Zahrnuje také konkurenceschopné výhody, které se liší podle země, regionu a/nebo role a pomáhají zaměstnancům uspokojit potřeby jejich zdravotní péče, ochranu příjmu a finanční, důchodové a rekreační potřeby.

Benefity
Baxter employees cleaning pool area and beach

Flexibilita na pracovišti

Ve společnosti Baxter si uvědomujeme, že na naše zaměstnance jsou kladeny čím dál větší nároky na plnění jejich pracovních a rodinných povinností, a proto respektujeme individuální přístupy ohledně toho, kdy a kde se bude práce vykonávat. Flexibilita práce ve společnosti Baxter se týká úpravy času a/nebo místa výkonu práce, například práce z domova, časové flexibility (přizpůsobená pracovní doba, komprimovaný pracovní rozvrh, výměna směn, letní pracovní hodiny) nebo menšího než plného úvazku.

Mezi kritické faktory úspěchu, které umožňují flexibilní pracovní nasazení, patří efektivita manažera a zodpovědnost zaměstnanců. Našim manažerům poskytujeme patřičné školení, které posílí jejich roli při plánování flexibility na pracovišti a poskytne zaměstnancům a manažerům nástroje a zdroje potřebné k efektivnímu využití těchto flexibilních opatření.

Zatímco přístupy k flexibilitě se ve společnosti Baxter mohou lišit podle místa nebo typu pracovní pozice, naše převažující filozofie zůstává všude stejná – podporovat flexibilitu a vyhovět potřebám našich zaměstnanců, aby mohli dobře skloubit práci a osobní život.

Zaměstnanecké programy

Společnost Baxter a její zaměstnanci podporují komunity na celém světě prostřednictvím finančních příspěvků, darů v podobě produktů, iniciativ v oblasti zdravotní péče a dobrovolnictví.

Stipendijní program

Stipendijní program nadace Baxter International Foundation poskytuje stipendium na vzdělávání dětí zaměstnanců společnosti Baxter po celém světě. Cílem stipendií je podporovat vysokoškolská studia a udělují se na základě studijních výsledků. Žádosti zpracovává nezávislá agentura na základě akademických, mimoškolních a pracovních výsledků studentů.

Program Dollars for Doers

Nadace Baxter International Foundation si cení každé hodiny dobrovolné práce svých zaměstnanců. Prostřednictvím programu Dollars for Doers (DFD) mohou zaměstnanci převést svůj dobrovolně odpracovaný čas na granty pro své oblíbené charitativní organizace. Deset hodin dobrovolné práce se může rovnat 100 amerických dolarů na oprávněnou charitu.