Kariérní rozvoj

Kariérní rozvoj

Náš přístup ke kariérnímu růstu

Náš přístup ke kariérnímu růstu je založen na filozofii rozvoje společnosti, která zdůrazňuje, že k profesionálnímu rozvoji dochází prostřednictvím kombinace pracovních zkušeností, zpětné vazby, vztahů a školení a je sdílenou zodpovědností zaměstnanců i jejich manažerů.

Náš způsob rozvoje se zaměřuje na budování výjimečných vůdčích schopností – od vedení sama sebe přes vedení týmu až po vedení vedoucích pracovníků.

Kariérní rozvoj ve společnosti Baxter

Shanghai Employees in a meeting

Naše filozofie rozvoje

Náš kariérní rozvoj podtrhuje skutečnost, že hlavním způsobem rozvoje zaměstnanců je získávání pracovních zkušeností. Zpětná vazba, poradenství a budování vztahů jsou pro rozvoj důležité a zpětnou vazbu máme v naší silné kultuře výkonnosti a vývoje pevně zakořeněnou. Formální školení a příležitosti ke kombinovanému učení jsou k dispozici také našim zaměstnancům prostřednictvím programů Bachelor's Essentials, Management Essentials, Leadership Essentials a dalších souvisejících nabídek a programů.

Employees working

Osobní a profesní rozvoj

Náš přístup k výkonu a osobnímu vývoji je řízen zásadou A.C.E. (Align.Check-In.Execute – sjednotit, průběžně vyhodnocovat, uskutečnit), na základě které se očekává, že se zaměstnanci každý měsíc sejdou se svými manažery přímo za účelem získání zpětné vazby a plánování osobního rozvoje. Zaměstnancům i manažerům je k dispozici široká nabídka zdrojů, díky kterým je možné maximalizovat užitek z měsíčních A.C.E. setkání a motivovat vyšší výkon a osobní rozvoj u společnosti Baxter. Prostřednictvím portálu MyCareer@Baxter mohou zaměstnanci získat přístup k nástrojům pro rozvoj a plánování a také k obsáhlému souboru informací o požadavcích na pracovní nasazení a cíle, možnosti vzdělávání a pracovní místa ve společnosti Baxter.

Employees Meeting

Nástroje a programy pro kariérní rozvoj

Nabízíme nástroje a programy pro kariérní rozvoj, které jsou navrženy tak, aby pomáhaly zaměstnancům posoudit své silné i slabší stránky, profesní zájmy a osobní motivaci a doplnit, co chybí. Kompetence vedoucích pracovníků společnosti Baxter jsou cílem, na který zaměstnanci soustředí své úsilí v oblasti osobního vývoje, a my nabízíme podrobné pokyny, které zaměstnancům pomohou identifikovat konkrétní kroky pro potřeby jejich osobního rozvoje. Zaměstnanci jsou podporováni, aby průběžně využívali tyto prostředky.

Kombinace on-line a on-site školení

Naše moduly Development Essentials jsou nabízeny zaměstnancům na všech úrovních a obsahují kurzy, které pomáhají budovat základnu profesionálů a vedoucích pracovníků. Všichni zaměstnanci mají také přístup k našemu globálnímu systému vzdělávání, který nabízí kurzy v různých jazycích. Systém zahrnuje e-learning a mikro-learning měkkých dovedností, jako je profesní rozvoj, management a vedení a také technické předměty, jako je naše zaměření na kvalitu, procesy a systémy společnosti Baxter, firemní produkty, počítačové dovednosti, ochrana životního prostředí, zdraví a bezpečnost, farmakovigilance, obchodní a finanční zdatnost, řízení projektů a mnoho dalších.

Rozvoj vedení a managementu

Díky programu Management Essentials mohou manažeři a vedoucí pracovníci získávat další zkušenosti v různých oblastech, včetně managementu, plánování kariérního růstu a osobního rozvoje i koučování a zpětné vazby.  Zkušení manažeři a ředitelé mají dále přístup k našim programům Leadership Essentials, které obsahují vývojové nástroje a programy zaměřené na obchodní zdatnost, širší vedení podniků a organizací a dovednosti, jako je motivace a rozvoj ostatních.

Efektivita týmové práce

Jednou z priorit společnosti Baxter, aby se stala vyhledávaným zaměstnavatelem, je vytváření výkonných týmů. Pro vytváření týmů globálně v celé firmě, na všech organizačních úrovních, společnost Baxter vytvořila pracovní týmový rámec, který sestává z těchto prvků:

  • kurzy pro výkonné týmy (HPT) pro vedoucí týmy; jedná se o jednodenní kurzy určené pro sestavení týmu a stanovení očekáváných výsledků od vedoucích pracovníků, posilování týmových vztahů a budování důvěry
  • Oddělení lidských zdrojů podporuje týmy v rozvojových aktivitách
  • činnosti pro rozvoj týmové spolupráce, které mohou vedoucí pracovníci využít bez další podpory

Všichni manažeři mají přístup k portálu MyTeam@Baxter, což je interní online portál pro dostupné zdroje.