Porozumění kontinuální náhradě funkce ledvin (CRRT) v managementu COVID-19

COVID-19 ovlivňuje pacienty mnoha dosud nepochopenými způsoby. A jeden z jeho neočekávaných dopadů? Akutní selhání ledvin (AKI) je náhlé selhání obvykle způsobené infekcí nebo traumatem. Během AKI přestanou fungovat ledviny a v těle se hromadí tekutiny a uremické toxiny.

Počáteční data uvádějí, že přibližně 15% až 30% pacientů s COVID-19 přijatých na JIP vykazuje známky selhání ledvin a potřebuje kontinuální náhradu funkce ledvin (CRRT).1  

Co je CRRT a jak pomáhá?

CRRT je typ terapie čištění krve používaný u pacientů, kteří zažívají AKI. Během této terapie prochází krev pacienta zvláštním filtrem, který odstraňuje tekutiny a uremické toxiny a vrací čistou krev do těla. Pomalá a nepřetržitá povaha procesu, obvykle prováděná po dobu více než 24 hodin, umožňuje pacientům s nestabilním krevním tlakem a srdeční frekvencí, tzv. hemodynamicky nestabilním, lépe snášet tento proces.

 

K provedení CRRT u pacienta je zapotřebí šest komponent: 

  • Přístroj na čištění krve: stroj pumpuje krev, řídí rychlost průtoku krve a obsahuje software pro sledování bezpečného průběhu terapie
  • Dialyzát: tekutina odvádějící toxiny z filtru
  • Substituční tekutina:  specialiální sterilní tekutina používaná nejen k vyplachování toxinů z těla, ale také k nahrazení elektrolytů, dalších krevních prvků a objemu tekutin ztraceného během filtračního procesu
  • Filtr: součást přístroje, která odstraňuje tekutinu a uremické toxiny
  • Antikoagulační metoda: typ léku, který pomáhá průtoku krve systémem a snižuje pravděpodobnost srážení krve ve filtru
  • Ohřívač krve: efektivně udržuje teplotu krve pacienta během terapie

Jak se CRRT promítá do pacientova léčebného plánu pro COVID?

Dr. Mary Gellens, nefroložka a senior medical director ve společnosti Baxter, říká: „Vidíme, že se u některých pacientů s onemocněním COVID-19 rozvine vážný průběh nemoci, se syndromem sepse a vícečetným selháním, včetně akutního poškození ledvin. V těchto případech může být CRRT život udržující a život zachraňující terapií. “

Image of Baxter Employee Manufacturing a blood purification System

 

 

 

 

 

 

Dalším závažným faktorem u pacientů COVID-19 jsou zprávy o zvýšeném srážení krve ve filtru během CRRT. Bylo hlášeno, že vážně nemocní pacienti s COVID-19 trpí cytokinovou bouří. Jedná se o proces, při kterém imunitní systém přehnaně reaguje na infekci a znovuvytváří nepřeberné množství látek bojujících proti ní. Tyto látky pak mohou přispívat ke srážení krve v CRRT okruhu.

Fungují všechny typy dialýzy při AKI stejně?

Rozhodnutí o tom, jaký typ léčby je pro AKI nejlepší, ovlivňuje mnoho faktorů. Zatímco se někteří pacienti mohou úplně uzdravit, u jiných může AKI komplikovat stávající chronické onemocnění ledvin (CKD), vyvinout se do CKD nebo způsobit nevratnou ztrátu funkce ledvin nebo konečné stádium onemocnění ledvin.2  

V těchto případech může být pro přežití nutná chronická dialýza nebo transplantace.

Chronické onemocnění ledvin je celoživotním závazkem k pokračující terapii, která se provádí buď jako hemodialýza (HD), která probíhá tři dny v týdnu po dobu čtyř hodin denně, nebo jako peritoneální dialýza (PD), která se provádí u pacientů doma většinou během spánku.

CRRT zůstává preferovaným způsobem dialýzy pro pacienty s COVID-19 s AKI. Avšak vzhledem k bezprecedentní požadavkům COVID-19 na systémy zdravotní péče existují HD a PD jako alternativní dialýza na JIP.