Renální péče

Renální péče

Chronické selhání ledvin (CKD) je celoživotní boj. I když je vaše cesta jedinečná, společnost Baxter vás podporuje na každém kroku tím, že poskytuje řešení pro vyvážení vašeho životního stylu s kvalitní péčí.

Když vám sdělí diagnózu chronického selhání ledvin (CKD) nebo konečného stádia selhání ledvin,  může to vypadat, že se odteď vše změní. Musíte se toho hodně naučit o povaze nemoci a udělat těžká rozhodnutí ohledně možností léčby.

Víme, jak dramatický vliv na kvalitu života může mít efektivní renální péče, kterou vaše tělo dobře přijímá. Rovněž chápeme, že se chcete cítit dobře a udržet si aktivní životní  styl, abyste mohli pracovat, cestovat a užívat si života podle sebe. Proto pro vás a vaše ošetřující odborníky navrhujeme komplexních léčebné možnosti, které podporují co nejlepší péči a jsou přizpůsobené vašemu každodennímu životu a životu vašich blízkých.

Již více než 60 let podporuje společnost Baxter pomocí inovativních způsobů léčby pacienty, kteří potřebují renální péči.  Stáli jsme u vzniku jak domácí dialýzy (peritoneální dialýza), tak dialýzy v dialyzačních centrech (hemodialýza) a rozhodně u toho neskončíme. Jsme odhodláni vám pomoci dosáhnout co nejlepších výsledků se zjednodušenou péčí.

Didi - Peritoneal Dialysis Patient

Můj systém domácí dialýzy se mnou během léčby komunikuje. Oblíbila jsem si funkci vzdáleného připojení, protože vím, že můj lékař tak může kontrolovat, jak moje léčba postupuje, a zavolat, kdyby se mu něco nezdálo.

Didi, pacientka s peritoneální dialýzou

Healthcare professional and patients discussing treatments

Vzdálená kontrola pacientů

Naše platforma pro vzdálenou kontrolu pacientů je obousměrná cloudová technologie, která má široké využití pro pacienty s domácí dialýzou. Vzdálený přístup umožňuje vašemu ošetřujícímu týmu na dálku monitorovat a řídit léčbu přímo ze své ordinace, včetně možnosti optimalizace vaší léčby bez nutnosti návštěvy kliniky. Tento zvýšený přehled o domácí léčbě dále zdravotníkům umožňuje rychlejší reakci na probíhající léčbu a na vaše otázky. Platforma pro monitorování pacientů pracuje se systémem HOMECHOICE CLARIA APD.

Před použitím zdravotnického prostředku si vždy pečlivě pročtěte návod k použití a informace, které se vztahují k jeho bezpečnému používání.

Celosvětový rozvoj renální péče

Dostupnost

Zaměřujeme se na inovace, které nejlépe doprovázejí pacienty od časného stadia CKD po konečné stadium onemocnění ledvin (ESRD), dialýzou nebo transplantací.

Kvalita

Podporujeme inovace, které umožňují poskytovat ty nejvyšší standardy péče při dialýze doma i v dialyzačních centrech.

Zjednodušená péče

Vyvíjíme důležité inovace, které zjednodušují vaši péči a poskytují vám větší flexibilitu v tom, kde a kdy probíhá vaše dialýza.

1 z 10

lidí na celém světě má určitý stupeň chronického selhání ledvin. Včasné odhalení může pomoci zabránit progresi onemocnění ledvin k selhání ledvin1