Akutní péče

Akutní péče

Na jednotce intenzivní péče (JIP), kde je každý okamžik rozhodující, pomáhají naše technologie zdravotníkům snažícím se o záchranu a uzdravení pacienta. 

Při závažných a život ohrožujících nemocech a úrazech je k podpoře normální funkce těla zapotřebí vysoce specializovaný tým zdravotnických pracovníků a pokročilé zdravotnické prostředky.  V těchto chvílích je veškerá zdravotní péče kriticky důležitá k zotavení lidského organismu.

Jsme důvěryhodným partnerem zdravotnických odborníků na JIP, kde najdete nejen naše intravenózní přípravky a infuzní systémy, ale také naši jedinečnou technologii kontinuální náhrady ledvin (CRRT) pro případ akutního poškození ledvin (AKI). Tato dialyzační terapie umožňuje pomalé a nepřetržité odstraňování tekutin a může zvrátit AKI a podpořit celkové zotavení. Naše patentovaná technologie má potenciál podpořit léčbu i dalších orgánů.

Image of Baxter employee manufacturing a blood purification system

Posun péče na JIP kupředu

Stav akutního poškození ledvin (AKI) nastane, když ledviny náhle přestanou pracovat, obvykle v důsledku vážné infekce nebo traumatu. Poškození ledvin nemusí být vždy trvalé, pokud se léčí  okamžitě a neexistují další závažné zdravotní problémy. Nejnovější pokroky v léčbě AKI mohou pomoci zajistit, že vy nebo váš blízký dostanete správnou terapii ve správný čas. Jako průkopník v terapiích na podporu orgánů jsme vyvinuli technologii, která pomáhá zdravotnickým týmům poskytovat efektivní nepřetržitou CRRT léčbu pacientům s AKI a dalšími zdravotními problémy.

Rozvoj akutní péče

Dostupnost

Naše technologie kontinuální náhrady funkce ledvin (CRRT) je k dispozici ve více než 80 zemích a ve 29 jazycích.

Kvalita

Pokud na jednotce intenzivní péče dojde k AKI, může naše CRRT technologie poskytnout ten nejvyšší standard péče. Celosvětově byl již tento léčebný postup proveden více než 7-milionkrát. 

Bezpečnost

Naše technologie CRRT je vysoce přesný systém se zabudovanými bezpečnostními prvky, který pomáhá poskytovatelům zdravotní péče pečlivě sledovat a řídit péči o pacienta.