Čím podporujete svůj kariérní růst? Inspirujte se u CEO – Je to výdrž

Názory generálního ředitele

Před několika týdny jsem měl příležitost setkat se se zaměstnanci v rotačních rozvojových programech společnosti Baxter. Jedná se o čerstvé absolventy vysokých škol s vysokým potenciálem, kteří si zkoušejí řadu funkcí ve svém vybraném oboru – výzkumu a vývoji, financích, prodeji a dalších, aby si vybudovali své dovednosti a schopnosti vedení. Jinými slovy se jedná o talentované pracovníky, kteří budou definovat budoucnost společnosti Baxter.

Setkání s energickými mladými odborníky mi připomíná mé vlastní začátky, když jsem byl nadšeným nově přijatým technikem, připraveným na svůj vlastní skok do firemního života. Na vedoucí pracovníky společnosti jsem chrlil stejné otázky, které slýchám dnes: Co vás motivuje? Jak jste se dostal z bodu A do bodu B? Jaké je tajemství vašeho kariérního úspěchu?

V závislosti na okamžitém rozpoložení moje odpovědi odrážejí řadu vlastností, které považuji pro efektivní vedení za nezbytné, od strategického myšlení a přijetí různorodosti až po přizpůsobivost a smysl pro humor.

V poslední době jsem si však uvědomil, že existuje jedna vlastnost, kterou zdůrazňuji především. Můžete jí nazývat vytrvalostí, houževnatostí nebo výdrží. Je to vůle jít dál vpřed a dosahovat vynikajících výsledků, i když – nebo snad obzvláště když – narazíte na odpor.

Nejde o to jít proti proudu jako firemní rebel. Jde o to, jak se poperete s obtížemi, abyste stejně dosáhli pozitivních výsledků v souladu s posláním a hodnotami vaší společnosti.

Bez ohledu na to, kde budete pracovat, doufám, že budete pracovat v rámci struktury a kultury, která vám umožní přinášet každodenní výsledky co nejefektivnějším způsobem. Ale pak tu jsou ty „aha“ okamžiky, kdy se nám náhle dostane nějakého nového porozumění nebo inspirace. Přijdete na nějaké řešení, které by mohlo zvýšit výkonnost, nebo na nějakou příležitost, kterou by byla škoda nechat uniknout. Jak s takovými okamžiky naložit? Jak si poradíte s odporem? Prokážete odvahu a přesvědčení o svém nápadu? To jsou ty okamžiky, které budou definovat vaši kariéru.

Posláním společnosti Baxter je zachraňovat a udržovat život. Zaměstnanci v celé společnosti toto poslání berou za své... a ti opravdu výjimeční se snaží se každým dnem ještě více odlišit. Jsou rozhodnuti dívat se na překážky jako na příležitosti. A právě jejich přesvědčení nás žene kupředu, protože žene kupředu i je samotné.

Ke kariérnímu růstu vede mnoho cest a žádná z nich nebude stejná jako nějaká jiná. Ale podle mě váš konečný potenciál bude určovat houževnatost a odhodlání překračovat hranice očekávání.

—Joe Almeida, předseda představenstva a CEO

Zjistěte více o kariérách, které mají vliv na lidské životy a na náš závazek k osobnímu a profesnímu růstu.