Noví dodavatelé

Noví dodavatelé

Při výběru a hodnocení dodavatelů společnost Baxter zvažuje cenu, kvalitu, environmentální kritéria a další faktory

Pokud by se vaše společnost chtěla přihlásit k výběrovému řízení do našeho dodavatelského řetězce, sdělte nám podrobnosti o vašich produktech a službách prostřednictvím našeho formuláře New Supplier Request (Žádost nového dodavatele) (v angličtině). Pokud vaše produkty a služby budou odpovídat našim obchodním potřebám, kontaktujeme vás nazpět.

Vzhledem k velkému objemu žádostí však nejsme schopni přijímat přímé poptávky nebo následné dotazy nad rámec této žádosti.

Udržitelné zadávání zakázek

Když do našich procesů zadávání zakázek integrujeme udržitelné postupy, bereme v úvahu několik environmentálních a společenských faktorů. S našimi dodavateli spolupracujeme na identifikaci příležitostí ke zlepšení dopadu na životní prostředí a prosazování lidských práv v celé naší dodavatelské základně.

Žádosti o návrhy a dodavatelské dohody

Trvalá udržitelnost je součástí našich šablon žádostí o návrhy (RFP) a dodavatelských dohod po celém světě. To dále potvrzuje náš závazek a poskytuje prostředky k posouzení schopnosti každého dodavatele podporovat náš pokrok na cestě k cílům trvalé udržitelnosti a obchodovat v souladu s našimi dodavatelskými standardy.

Dodavatelé jsou proto žádáni, aby poskytli prostřednictvím RFP následující informace:

  • Jejich zásady udržitelnosti a mise společnosti;
  • Popis iniciativ a výsledků na poli trvalé udržitelnosti společnosti;
  • Seznam ocenění obdržených v souvislosti s trvalou udržitelností;
  • Zveřejnění seznamu porušení zákonů o ochraně životní prostředí a souvisejících pokut za poslední tři roky;
  • Podrobnosti o nákupech od různých dodavatelů, zejména v souvislosti s produkty a službami uvedenými v RFP (vztahují-li se) a
  • Informace o dalších iniciativách, které by podporovaly pokrok navzdory cílům o trvalé udržitelnosti společnosti Baxter.

Naše standardní dodavatelská smlouva vyžaduje od dodavatelů se sídlem v USA, aby dosvědčili dodržování federálních a státních zákonů o rovných příležitostech. Dodavatelé se dále zavazují, že se budou snažit o to, aby při výběru vlastních dodavatelů zvažovali návrhy malých společností a firem vlastněných příslušníky menšin, ženami, veterány a jinými různorodými dodavateli.  Podrobnější informace o našem úsilí v této oblasti naleznete v části Informace o různorodosti dodavatelů.

Tato dohoda dále vyzývá dodavatele, aby identifikovali produkty a/nebo služby pro použití společností Baxter se sníženým dopadem na životní prostředí. Naše dodavatele také žádáme, aby pravidelně aktualizovali své aktivity spojené s trvalou udržitelností.

O různorodosti, kvalitě a dodržování předpisů

Kvalitativní standardy pro dodavatele

Standardy kvality dodavatelů poskytují konzistentní proces hodnocení dodavatelů a standardizované nástroje ke správě vztahů.  Věříme, že společný závazek k podnikání s vysokými etickými standardy bude naše obchodní vztahy zlepšovat.

Etika & dodržování předpisů

Věříme, že společný závazek k podnikání s vysokými etickými standardy bude naše obchodní vztahy zlepšovat.