Noví dodavatelé

Noví dodavatelé

Při výběru a hodnocení dodavatelů společnost Baxter zvažuje cenu, kvalitu, environmentální kritéria a další faktory

Společnost Baxter usiluje o tvorbu vzájemně výhodných partnerství s našimi dodavateli. Pokud máte zájem obchodovat se společností Baxter a věříte, že máte zboží nebo služby, které odpovídají našim potřebám, zaregistrujte se prostřednictvím našeho Registračního portálu a vytvořte si profil.

Společnost Baxter se rovněž snaží zvýšit rozmanitost své dodavatelské základny a rozvíjet vztahy s malými společnostmi a společnostmi vlastněnými menšinami, ženami, LGBTQ, zdravotně postiženými a veterány. Náš závazek k začlenění jde nad rámec zaměstnávání znevýhodněných a snaží se přispět k ekonomické stabilitě v našich místních komunitách. Pokud jste diverzitní dodavatel, nahrajte svou certifikaci pomocí registračního formuláře.

Vzhledem k velkému množství dotazů nejsme schopni přijímat přímé žádosti nebo následné dotazy nad rámec registrace. Během registrace nezapomeňte zahrnout konkrétní podrobnosti o produktech a službách vaší společnosti, abyste zvýšili naše povědomí o vaší společnosti.

Udržitelné zadávání zakázek

Když do našich procesů zadávání zakázek integrujeme udržitelné postupy, bereme v úvahu několik environmentálních a společenských faktorů. S našimi dodavateli spolupracujeme na identifikaci příležitostí ke zlepšení dopadu na životní prostředí a prosazování lidských práv v celé naší dodavatelské základně.

Žádosti o návrhy a dodavatelské dohody

Trvalá udržitelnost je součástí našich šablon žádostí o návrhy (RFP) a dodavatelských dohod po celém světě. To dále potvrzuje náš závazek a poskytuje prostředky k posouzení schopnosti každého dodavatele podporovat náš pokrok na cestě k cílům trvalé udržitelnosti a obchodovat v souladu s našimi dodavatelskými standardy.

Dodavatelé jsou proto žádáni, aby poskytli prostřednictvím RFP následující informace:

  • Jejich zásady udržitelnosti a mise společnosti;
  • Popis iniciativ a výsledků na poli trvalé udržitelnosti společnosti;
  • Seznam ocenění obdržených v souvislosti s trvalou udržitelností;
  • Zveřejnění seznamu porušení zákonů o ochraně životní prostředí a souvisejících pokut za poslední tři roky;
  • Podrobnosti o nákupech od různých dodavatelů, zejména v souvislosti s produkty a službami uvedenými v RFP (vztahují-li se) a
  • Informace o dalších iniciativách, které by podporovaly pokrok navzdory cílům o trvalé udržitelnosti společnosti Baxter.

Naše standardní dodavatelská smlouva vyžaduje od dodavatelů se sídlem v USA, aby dosvědčili dodržování federálních a státních zákonů o rovných příležitostech. Dodavatelé se dále zavazují, že se budou snažit o to, aby při výběru vlastních dodavatelů zvažovali návrhy malých společností a firem vlastněných příslušníky menšin, ženami, veterány a jinými různorodými dodavateli.  Podrobnější informace o našem úsilí v této oblasti naleznete v části Informace o různorodosti dodavatelů.

Tato dohoda dále vyzývá dodavatele, aby identifikovali produkty a/nebo služby pro použití společností Baxter se sníženým dopadem na životní prostředí. Naše dodavatele také žádáme, aby pravidelně aktualizovali své aktivity spojené s trvalou udržitelností.

O různorodosti, kvalitě a dodržování předpisů

Kvalitativní standardy pro dodavatele

Standardy kvality dodavatelů poskytují konzistentní proces hodnocení dodavatelů a standardizované nástroje ke správě vztahů.  Věříme, že společný závazek k podnikání s vysokými etickými standardy bude naše obchodní vztahy zlepšovat.

Etika & dodržování předpisů

Věříme, že společný závazek k podnikání s vysokými etickými standardy bude naše obchodní vztahy zlepšovat. 

Registrace diverzitního dodavatele

Registrace diverzitního dodavatele
Současní a noví dodavatelé

Registrace diverzitního dodavatele a Potvrzení o certifikaci

“Naše hodnotová nabídka vytváření obchodních příležitostí se společnostmi vlastněnými menšinami, ženami, LGBTQ, veterány nebo osobami se zdravotním postižením nám umožňuje poskytovat inovativní produkty a terapie, které globálně zachraňují a udržují životy”
Kelli Carney, Chief Procurement Officer


Našim dodavatelům doporučujeme, aby poskytli doklad o certifikaci. Certifikace dodavatelů pravidelně monitorujeme a uznáváme certifikáty níže uvedených organizací, lokální/státní certifikace jsou také uznávány. 

*Baxter je národní korporátní člen.