Léčba sepse: pohled z lékařské perspektivy

Víceprezident pro Medical Affairs ve společnosti Baxter hovoří o život ohrožujícím stavu a o tom, co by mělo být učiněno pro jeho lepší léčbu.

Rozhovor s Dougem Hansellem, MD, MPH, víceprezidentem pro Medical Affairs

Září je jako celosvětový Měsíc povědomí o sepsi příležitostí  ke vzdělávání veřejnosti o tomto kritickém stavu i k zapojení zdravotnické komunity do diskuze hledající možná řešení. Takové aktivity jsou nyní uprostřed globální pandemie ještě naléhavější. 

O: Co je sepse a proč je důležité, aby se jí zdravotnická komunita věnovala?

Dr. Hansell: Sepse je definována aliancí Global Sepsis Alliance jako „život ohrožující orgánová dysfunkce způsobená deregulovanou odpovědí hostitelského organismu na přítomnost infekce“. K sepsi dochází, když tělo poškozuje své vlastní orgány při snaze bojovat s infekcí; v zásadě jde o reakci, která se vymkla kontrole a její dopad je obrovský. Ročně je tímto onemocněním postiženo téměř 50 milionů lidí na celém světě. V USA trpí sepsí každý třetí pacient, který zemře v nemocnici. Bohužel existuje jen několik osvědčených účinných možností léčby, protože stále nevíme mnoho o tom, jak nebo proč se sepse objevuje - ale velikost dopadu tohoto stavu si zaslouží pozornost a musíme pokračovat v jeho zkoumání.

O: Pokud má sepse tak závažný dopad, proč je její řešení i nadále takovou výzvou?

Dr. Hansell: Jednou z výzev sepse je, že se může objevit u mnoha různých specializací - vidíte ji u chirurgických pacientů, plicních pacientů, pacientů s chronickým zdravotním selháním - a často si myslím, že je těžké udělat krok zpět a spojit jednotlivé tečky, abyste viděli celý obrázek. Další výzvou je, že může být obtížné rozpoznat ji v reálném čase. Sepse je ve svém nástupu pomalá a zákeřná, a proto může nějakou dobu trvat, než ji rozpoznáme. V posledních 20 letech Jsme se významně zaměřili na dřívější rozpoznání sepse a její rychlejší léčbu. Díky tomuto úsilí jsme zaznamenali zlepšení úmrtnosti, ale je zde ještě hodně práce.

O: Co si myslíte o vztahu mezi sepsí a COVID-19?

Dr. Hansell: Existují mezi nimi jasné paralely i rozdíly a my se neustále učíme, jak COVID-19 ovlivňuje lidský organizmus. Víme, že virus COVID-19 může vyvolat stejně masivní zánětlivou reakci v těle, jako bakteriální sepse. Když se podíváte na původní definici sepse - reakce organizmu na život ohrožující stav - toto se zjevně děje i u závažných případů COVID-19. Pokud se u pacientů s COVID-19 vyskytne poškození plic, ledvin atd., toto poškození orgánů je podle definice sepse. Abychom docílili co největšího dopadu léčby, měla by být lékařská komunita velmi pozorná, protože se můžeme dozvědět více o obou stavech.

O: Na základě toho, co dnes o sepsi víme, kam směřujete svůj zájem jakožto praktikující lékař se zkušenostmi v oblasti kritické péče? Na jakou oblast by se podle vás měla věda zaměřit hlouběji?

Dr. Hansell: Intravenózní (IV) tekutinová terapie je již dlouhou dobu základním kamenem léčby sepse - stejně jako je standardní součástí péče o většinu hospitalizovaných pacientů. Jako člen lékařské a vědecké komunity jsem vždy věděl, že s řízeným podáním tekutin bychom mohli dosáhnout lepších výsledků v léčbě, ale nikdy jsem neměl správné nástroje, se kterými bych mohl pracovat ... až dosud. Dnes konečně máme nástroje na měření účinnosti tekutin, které jsme hledali po celou moji kariéru, a vidíme jejich dopad na léčbu. Vidíme také stále více výzkumů druhů tekutin používaných v různých klinických podmínkách a jejich přínosu pro pacienty. Myslím, že to je oblast s velkým potenciálem pomoci zlepšit výsledky léčby u pacientů se sepsí, a jsem hrdý na to, že je zkoumáme ve společnosti Baxter. Je velmi vzrušující a motivující mít možnost potenciálně ovlivnit tak masivní onemocnění, které postihuje tolik lidí.

O: Byl jste badatelem v nedávno publikované randomizované klinické studii Fluid Response Evaluation in Sepsis Hypotension and Shock (FRESH) study. Jaká byla zjištění a proč si myslíte, že jsou výsledky studie významné?

Dr. Hansell: Jak jsem již zmínil, standardní praxe při léčbě pacientů se sepsí se točí okolo nitrožilní tekutinové terapie, ale tradičně se málo hodnotilo, kolik tekutin se podá, kdy se podají, jakému typu pacientů atd. Stručně řečeno, studie FRESH zkoumala, jak byli pacienti se septickým šokem ovlivněni, když jejich lékař před podáním jakéhokoli přípravku provedl dynamické hodnocení reakce na tekutinu, a studie prokázala výhody tohoto postupu. Jednalo se o první randomizovanou kontrolovanou klinickou studii svého druhu a domnívám se, že nám ukazuje směr k zefektivnění léčby sepse.

O: Čeho doufáte, že zdravotnická komunita dosáhne v souvislosti se sepsí v příštích 5 letech?

Dr. Hansell: Doufám, že se budeme i nadále zlepšovat v dřívějším rozpoznání a léčbě sepse. Také doufám, že když ve společnosti Baxter budeme pokračovat ve zkoumání fyziologie tekutin, budeme moci své poznatky sdělovat široké zdravotnické komunitě a pomáhat s jejich přijetím po celém světě.


ihttps://www.global-sepsis-alliance.org/sepsis 
iihttps://www.cdc.gov/sepsis/datareports/index.html