Na křižovatce mezi záchranou a zachováním lidských životů

Ve společnosti Baxter věříme, že každý člověk si zaslouží šanci na zdravý život plný možností. Každý den se zaměřujeme na tvorbu pokrokových inovací přinášejících chytřejší a adresnější zdravotní péči.

Náš závazek ke zdravotní péči

Náš závazek

Pracujeme na křižovatce, kde se inovace, které zachraňují a udržují lidské životy, setkávají s lékaři, zdravotními sestrami a lékárníky, kteří je uvádějí do praxe. Jsme odhodlání zlepšovat výsledky léčby pacientů a pomáhat našim partnerům vyrovnat se s přicházejícími výzvami a příležitostmi ve zdravotní péči na celém světě.

Zjistěte více o oblastech, ve kterých vám pomáháme.

Akutní péče

Inovativní způsoby léčby život ohrožujících stavů, kdy záleží na každé vteřině

Nemocniční péče

Vyspělé infuzní systémy, léky a technologie, které pomáhají zajistit správnou léčbu, jsou pacientovi poskytovány bezpečně a efektivně, od chvíle předepsání až po nemocniční lůžko

Nutriční péče

Roztoky klinické nutriční péče jsou formulované tak, aby pacientům pomohly udržet nebo obnovit své zdraví

Renální péče

Průkopnické možnosti léčby u lidí s onemocněním ledvin, včetně peritoneální dialýzy a hemodialýzy

Chirurgická péče

Pomáháme chirurgům a anesteziologům jednat přesně a rychle, minimalizovat komplikace a zvyšovat účinnost chirurgické péče

Naše produkty

Naše produkty pomáhají lékařům lépe a účinněji léčit pacienty při pobytu v nemocnici, na operačním sále, na jednotce intenzivní péče, doma a na dialyzační klinice. Získejte další informace o našem rozmanitém portfoliu produktů.

Perspektivy

Rozvíjíme moderní zdravotní péči

Vedeme celosvětové diskuze, jejichž cílem je podporovat zlepšování a přizpůsobování zdravotní péče potřebám jednotlivých pacientů. Názory našich pacientů, odborníků ve zdravotnictví a komunitních partnerů pomáhají dát konkrétní směr našemu úsilí o poskytování užitečných inovací, které zlepšují zdravotní péči.

Home parenteral nutrition (HPN) patient Jana and his husband
Příběh pacienta

Finding Strength Through Home Parenteral Nutrition (HPN) Therapy

Jana can often be found with her husband Chase walking their dogs Linus and Jovie in her hometown of Beaumont, Texas. She is a charismatic young woman who leads a very active and social lifestyle, whether it’s getting together with friends or hiking in New Mexico with her bright green backpack. But what many don’t realize is that the backpack Jana’s wearing is an extension of her body, as it carries the nutrients and calories that she will consume for the day. Číst více

Náš příběh

Podpora inovativní kultury

Naše poslání zachraňovat a podporovat lidské životy se odráží v našem průkopnickém odkazu a zaměření na inovace pro naše pacienty. Utvářet svět budoucnosti a vracet něco zpět do komunit, ve kterých žijeme a pracujeme, je něco, na čem nám nesmírně záleží.

Baxter employees with Beaker in Lab
Healthcare worker caring for a woman in Mexico

Zavazujeme se k podpoře inovací, usilujeme o nejvyšší standardy firemní odpovědnosti a podporujeme inkluzivní a rozmanité pracoviště pro lepší budoucnost.

O nás

 

Nejnovější zprávy